Начало / Новини / Новини и събития / Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по история на България и химия

   
Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по история на България и химия

Днес в 9.00 часа в 65-та аудитория на Ректората Стоян Орсов от Испанската гимназия в София изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България. От подготвените от изпитната комисия 16 теми бяха изтеглени: „Априлското въстание 1876 г.“ и „Движение за новобългарска просвета през епохата на Възраждането”.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 813.

Проф. Ренета Божанкова, заместник-ректор на Софийския университет, поздрави кандидат-студентите и им пожела да се представят така, че техните родители и учители да бъдат горди с тях. Доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на Историческия факултет и председател на изпитната комисия, добави пожеланието кандидат-студентите да се гордеят със себе си и ги приветства в Университета.

2-i

Бяха изтеглени и две контролни теми: „Политическо могъщество на Българското царство в Европейския югоизток при цар Иван Асен II“ и „Възстановяване и развитие на Българското царство (1185-1207)“.

3-i

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

1-I
4-I

В 14.00 часа в 272-ра аудитория на Ректората Динко Ралев от гр. Стара Загора изтегли вариант № 1 на тестa, който ще решават явилите се на изпита по химия. Кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита днес, са 510.

 

1-h

Проф. Ренета Божанкова, заместник-ректор на Софийския университет приветства кандидатите в залите на Университета и им пожела да работят с настроение и да покажат най-доброто по пътя към успеха.

Председател на изпитната комисия е доц. Галя Маджарова.

2-h

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Химия; Химия и английски език; Химия и физика; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Геология; Медицинска сестра.

С изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите Медицина и Фармация.

3-h