Начало / Новини / Новини и събития / Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по български език и литература и география

   
Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по български език и литература и география

В 9.00 часа в зала 65 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по български език и литература. 986 кандидат-студенти са подали заявления за явяване.

Петя Петкова от Бургас изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по български език и литература.

Първата тема, която студентите могат да изберат, е „Тегло и забрава в разказите на Елин Пелин”.

При избор на втората тема кандидат-студентите трябва да съпоставят цитатите:

„От днеска нататък българският род

история има и става народ!”

Иван Вазов, „Паисий”

и

„Какво ще ни дадеш, историйо,

от пожълтелите си страници?”

Никола Вапцаров, „История”.

DSC_2480_600x400

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова пожела на кандидат-студентите да представят по най-добър начин своите знания. Председател на изпитната комисия е доц. Паулина Стойчева от Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

DSC_2465_600x400

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Психология; Социология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

DSC_2455_600x400
DSC_2485_600x400

В 14.00 часа в зала 272 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по география. Боян Македонски от София изтегли вариант №7 на теста. 267 кандидат-студенти са подали заявления за явяване.

Заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова пожела на кандидат-студентите да докажат, че подготовката им е на нивото да станат студенти в най-добрия български университет. Председател на изпитната комисия е проф. Веселин Бояджиев от Геолого-географски факултет на Софийския университет. Той приветства бъдещите си колеги и им пожела успешна работа.

DSC_2513_600x400

С успешно издържан изпит по география кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Библиотечно-информационни науки; История и география; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; География и биология; География; Геология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

DSC_2515_600x400

С изпит по география и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански и руски език кандидатите могат да запишат специалностите „Туризъм” и „Регионално развитие и политика”. За да учат специалност „Европеистика” кандидат-студентите трябва да издържат успешно освен изпит по география и изпит по английски, френски, немски или испански език.