Начало / Новини / Новини и събития / „Първа копка” за ефективен старт на СМР на лабораторен комплекс във Факултета по химия и фармация

   
„Първа копка” за ефективен старт на СМР на лабораторен комплекс във Факултета по химия и фармация

На 4 юни 2019 г. в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя официалната церемония „Първа копка“ на лабораторен комплекс „Разработване, охарактеризиране и качествен контрол на продукти на растителна основа“. След завършване на ремонта, лабораторният комплекс ще бъде оборудван с нови апарати, сред които и оборудване за рентгеново разсейване при малки и големи ъгли, което ще бъде уникално за научните институции в България.

Ремонтът на лабораторния комплекс ще се реализира със средства по проект за Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

3-3

Общата стойност на проекта е 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3 568 658.28 лв. национално финансиране.

4-4

Бенефициенти на проекта са Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водеща организация), Агробиоинститутът при ССА, Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът по полимери при БАН.

Изпълнител на ремонта е „Георесурс” ЕООД, гр. Симитли.

Logos-little