Начало / Новини / Новини и събития / Отворено писмо на Съвета на ректорите по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти, заложени в Закона за висше образование

   
Отворено писмо на Съвета на ректорите по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти, заложени в Закона за висше образование

ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО ПРОФ. ГАЛИН ЦОКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДО Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В НС

ДО Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ В НС

ДО Г-ЖА ИЛИАНА ИВАНОВА

КОМИСАР ПО ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ НА ЕК

ДО Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА ГЕРБ-СДС

ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ И Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"

ДО Г-Н ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

ДО Г-Н КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА ВЪЗРАЖДАНЕ

ДО Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

ДО Г-Н ТОШКО ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА "ИМА ТАКЪВ НАРОД"

ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ И ПЕЧАТНИ МЕДИИ В СТРАНАТА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В навечерието на най-светлия за академичната общност празник – 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, сме принудени да се обърнем към цялата общественост в пореден опит да бъдем чути и разбрани.

Преподавателите, учените и служителите в администрацията на висшите училища са гръбнакът, който формира т. нар. „елит на нацията“. Необходимо е грижата за българската наука и образование да е изведена като основен национален приоритет в политиките на държавата.

През последните три години средствата от брутния вътрешен продукт, предвидени за финансиране на българските университети, драстично намаляват. Трудовите възнаграждения на преподаватели, асистенти, доценти и професори са унизително ниски и неконкурентни спрямо тези на лица, заемащи позиции, изискващи не толкова висок образователен и интелектуален ценз (и несъпоставими с възнагражденията на колегите от Европейските образователни институции).

С огромни усилия през м. март тази година, с изменение на Закона за висшето образование, по настояване на цялата система, са приети правила, обвързващи предвидените средства от държавния бюджет за образование и наука с определен минимален процент. Трудовите възнаграждения на академичния състав на държавните висши училища са фиксирани спрямо средната брутна работна заплата за страната.

Отдавна най-талантливите млади хора на България не избират кариера в науката. Наблюдава се и текучество на хабилитирани лица към педагогически професии и ангажименти в системата на средното образование и други, които не са свързани с образованието. В същото време системата претърпява положителни вътрешни трансформации. Според официални данни на независимите рейтингови класации публикационната активност и цитируемост на българските учени в престижни международни реферирани и индексирани издания през последните 5 години се повишава не в проценти, а в пъти.

На фона на ангажиментите, които държавата официално декларира към академичната общност с изменението на Закона за висшето образование, последва мълчалив отказ да се изпълнят задълженията по него и да осигурят необходимите средства. Държавата, в лицето на изпълнителната власт, отказва да изпълни задълженията си, които законодателната власт й е вменила. Още повече, че държавата през последните години игнорира приноса и значението на частното висше образование за общественото и икономическо развитие на страната.

От седмици ректорските ръководства и Съветът на ректорите, който ги представлява, безуспешно се лутат в лабиринтите на бюрократичните вътрешни взаимоотношения на държавата, в опит да осигурят това, което самият закон гарантира.

Подобно унизително отношение към знанието не е проявявано никога досега в най-новата българска история. До този момент гласът на академичната общност не достига високи децибели, защото сме водени от вярата, че не силата му, а аргументираността на тезите и исканията са водещи. Подобен подход от наша страна се приема за наивен и неефективен от тези, от които зависи да си свършат работата.

Поради тези причини, за първи път от началото на Прехода и промяната през 1989 година, ние българските учени и преподаватели от националните държавни висши училища и част от частните университети ще предприемем ефективни протестни действия поради неизпълнение на поетите от държавата задължения към нас и неспазването на Закона за висше образование.

На 20.05.2024 г. всички държавни български университети и част от частните университети предупредително няма да отворят врати, като изключение ще се направи единствено за дейности със спешен и неотложен характер.

Съветът на ректорите определя 20.05.2024 г. като начална дата за стъпаловидни по продължителност протестни действия на всички висши училища до края на семестъра (протестите ще се изразяват в стъпаловидно нарастване на дните, в които висшите училища няма да работят). В тези действия може да бъде включено и реално блокиране на ключови артерии в страната.

Изразяваме своята пълна подкрепа на протестите, организирани от синдикалните структури на ВОН - КНСБ и „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, които имат идентични искания с тези на академичната общност, и които ще се проведат в същия ден.

На 24 май всички преподаватели, учени, изследователи, работещи в българските висши училища, ще се включат в шествията по повод празника с протестни ленти на реверите, в израз на несъгласие с пълното разминаване между думите и делата на българските политици и държавници.

Уважаеми госпожи и господа,

С гореизложеното и съгласно чл. 92 ал. 1 и ал. 3 на ЗВО сме непреклонни в исканията си за осигуряване достигането на средна брутна работна заплата за академичния състав в държавните висши училища не по-малка от 180 на сто от средната брутна работна заплата за страната и осигуряване на минимална основна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища не по-малък от 125 на сто от средната брутна работна заплата за страната.

Призоваваме за разбиране и подкрепа от цялото българско общество и най-вече от студентите и докторантите. Нашите действия не са резултат на моментна емоция, а на дългогодишно потискано недоволство, превърнало се вече в оправдан гняв.

Призоваваме всички органи на държавната власт да преосмислят отношението си към висшето образование в България, за да не се достигне до небивалия срам да се затварят за постоянно български университети поради фалити и недофинансиране. Необходими са смирение, здрав разум, воля и далновидност. Надяваме се да ги видим в поведението на тези, от които зависи изпълнението на нашите искания.

Българинът исторически винаги е ценял високо и е поставял на пиедестал образованието на децата си. Не трябва да забравяме, че националните истории на други народи са писани от генерали и политици, а българската е писана от учители и учени. Надяваме се тази истина да достигне до тези, които взимат решенията за нашето бъдеще, без значение от техния партиен цвят и идеологическа окраска.

14.05.2024 г.

гр. София

С уважение:

Ректорите на висшите училища

в Република България

Проф. д-р Миглена Темелкова

Висше училище по телекомуникации и пощи

Проф. д-р Ивайло Копрев

Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски"

Проф. д-р Димитър Димитров

Университет по национално и световно стопанство

Чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"

Старши комисар доц. д-р Иван Видолов

Академията на МВР – София

Проф. д-р инж.- икон. Даниела Тодорова

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков“

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева

Висше строително училище "Любен Каравелов"

Проф. д.ю.н. Борис Велчев

Висше училище по застраховане и финанси

Доц. д-р Ана Хубанова

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

Доц. д-р Христо Михайлов

Лесотехнически университет

Проф. Бойчо Ланджов

Медицински университет – София

Проф. д-р Сава Димитров

Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров"

Проф. д-р Красимир Петков

Национална спортна академия "Васил Левски"

Проф. Георги Янков

Национална художествена академия

Проф. д-р Георги Вълчев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проф. дн инж. Иван Кралов

Технически университет

Доц. Гичка Кутова

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Проф. Сеня Терзиева-Желязкова

Химикотехнологичен и металургичен университет

Проф. д.н Ирена Петева

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Доц. д-р Боряна Иванова

Аграрен университет – Пловдив

Проф. д-р Жан Пехливанов

АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив

Проф. д-р Милен Балтов

Бургаски свободен университет

Проф. д-р Петър Христов

ВСУ "Черноризец Храбър"

Проф. д-р Димитър Димитров

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Доц. д-р Екатерина Кюскиева-Арабска

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Доц. д-р Тодор Радев

Висше Училище по Мениджмънт - Варна

Проф. дпн Георги Манолов

Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив

Проф. д-р Евгени Станимиров

Икономически университет – Варна

Проф. д-р Добромир Димитров д.м.

Медицински университет – Плевен

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн

Медицински университет – Пловдив

Проф. д-р Димитър Райков

Медицински университет – Варна

Проф. д-р Георги Апостолов

Международно висше бизнес училище, Ботевград

Проф. Пламен Кангалов

Русенски университет „Ангел Кънчев"

Доц. д-р Марин Маринов

Стопанска академия“ Д. Ценов“ – Свищов

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Театрален колеж "Любен Гройс" – София

Проф. д-р Драгомир Пламенов

ТУ – Варна

Проф. д-р инж. Илия Железаров

ТУ – Габрово

Проф. д-р Добри Ярков

Тракийски университет – Стара Загора

Проф. д-р Христо Бозов, дм

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас

Проф. д-р Галин Иванов

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Проф. д.н. Наталия Витанова - Маринова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Проф. д-р Николай Марин

Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград

Проф. д-р Марин Маринов

Европейски политехнически университет – Перник

Доц. д-р Стоян Киров

Колеж по туризъм - Благоевград