Начало / Новини / Новини и събития / Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет спечели първо място на Националното състезание за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право

   
Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет  спечели първо място на Националното състезание за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право

На 26.03.2016 г. в град Варна се проведе третото Национално състезание за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право. Възпитаниците на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за трета поредна година спечелиха първенството.

Състезанието бе организирано от Катедра „Правни науки“ към Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и се проведе под патронажа на Президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова. В него взеха участие 42-ма студенти по право, сформирани в 11 отбора - представители на шест от юридическите факултети в страната: два отбора от Бургаския свободен университет, два отбора от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, два отбора от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, един отбор от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, два отбора от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и два отбора от Университета за национално и световно стопанство.

В първия етап на състезанието участниците разполагаха с два астрономически часа, в рамките на които да се справят с казус, поставящ проблеми от областта на гражданското право. Съставител на това юридическо предизвикателство бе Нейко Димитров – съдия във Варненския окръжен съд. В този първи рунд двата отбора на Софийския университет – единият в качеството на ищец, а другият – като ответник, се съревноваваха с УНСС и ВТУ. Представянето на участниците бе оценено от жури с председател съдия Милен Славов (ВАпС, г.о.) и членове съдия Пенка Христова (ВАпС, г.о.) и съдия Росица Станчева (ВОС, г.о.). И двата отбора на Софийския университет се справиха успешно с казуса и продължиха напред, като отборът-ответник с капитан Диана Асеникова грабна приза за „Най-ефективна защита“.

1

Във втория етап на състезанието продължиха шест отбора, които премериха знания и умения в решаването на казус в областта на търговското право. Съставител на това юридическо предизвикателство бе Диана Митева – съдия във Варненския окръжен съд. В този втори рунд двата отбора на Софийския университет се изправиха в процесуалната роля на ищец срещу двата отбора на УНСС. По пледирането на участниците се произнесе жури с председател съдия Георги Йовчев (ВАпС, т.о.) и членове – съдия Мария Христова (ВОС, т.о.) и съдия Цвета Павлова (ВОС, т.о.).

2

Първо място в третото Национално състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право зае отборът на Софийския университет в състав: Диана Иванова Асеникова - V курс, Деляна Бориславова Иванова - IV курс, Снежанка Анастасова Балджиева - IV курс и Деян Веселинов Петров - IV курс.

3

Капитанът на отбора – Диана Асеникова, получи и персонална награда от съдия Диана Митева за представянето си в състезанието.

5

Другият отбор на Софийския университет завоюва третото място. В неговия състав са петокурсниците Невена Диянова Янева, Атанас Господинов Деливичев, Марийка Стоянова Герова и Теодор Красимиров Михалев.

4