Начало / Новини / Новини и събития / Официално закриване на 57-ия летен семинар по български език и култура

   
Официално закриване на 57-ия летен семинар по български език и култура

В Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен с вечер, посветена на българския фолклор, се проведе официалното закриване на 57-ия летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Тази година в него участваха близо 90 души от 25 страни от Европа и Азия.

Ежегодният семинар се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на семинара са поверени на Факултета по славянски филологии.

На заключителната фолклорна вечер присъстваха заместник-ректорът на Алма матер проф. Ренета Божанкова, деканът на Факултета по славянски филологии доц. Бойко Пенчев, представители на Министерството на образованието и науката и на Българския червен кръст, преподаватели, семинаристи и гости.

1-1

Празникът бе открит от директора на семинара проф. дфн Панайот Карагьозов от Факултета по славянски филологии на Софийския университет, който поздрави присъстващите и изрази задоволството си, че за пореден път семинаристите ще могат да покажат какво са научили за по-малко от три седмици в сферата на българския език, в областта на народните танци и народните песни.

8

Проф. Карагьозов изрази своята благодарност към Министерството на образованието и науката на Република България, към Софийския университет, както и към Националния учебен център на Българския червен кръст, домакин на семинара. Проф. Карагьозов не пропусна да благодари и на община Лозен, както и на жителите на селото и особено на тези, които всяка година участват в фолклорната програма, като показват на семинаристите автентични песни и танци.

3

Кети Генчева, експерт в Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа" към МОН, прочете поздравителен адрес от името на министерството. „За 57-ми път Софийският университет, Факултетът по славянски филологии“ ви събират в България, скъпи участници, за да усъвършенствате своите знания по български език и да станете посланици и приятели на нашата страна в Европа и по света“, се каза в поздравителния адрес. В него се изказва благодарност към гостите от чужбина, че са избрали да изучават българския език, както и към проф. Карагьозов, към Факултета по славянски филологии, към преподавателите за ентусиазма и професионализма и за организирането на семинара.

4

Заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и преподавател във Факултета по славянски филологии проф. Ренета Божанкова изрази благодарността на ректора на Алма матер проф. Анастас Герджиков и на цялото ректорско ръководство за организирането и провеждането на семинара, за работата на неговия екип и специално на преподавателите, участващи в него. Тя изрази благодарността си и към Министерството на образованието и науката, на община Лозен, на Националния учебен център на Българския червен кръст за успешната съвместна работа.

14

Обръщайки се към гостите-семинаристи, проф. Божанкова подчерта, че те са не само обучаеми студенти, но и приятели. „Надявам се да запомните многоцветието на нашата страна, благозвучието на езика ни и всеки от вас да отнесе частица от тези дни, прекарани в слънчева България, но и в бъдеще да остане с нас, във времето да продължава това, което е започнал тук, това, на което са го научили нашите преподаватели“.

5

В рамките на празничната вечер бе поднесено и приветствие от името на председателя на Българския червен кръст акад. Христо Григоров и генералния директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов. То бе представено от Диана Балова, която поздрави участниците в семинара. „Участието на близо 90 студенти, учени и преводачи от 25 страни от Европа и Азия е достатъчно показателен факт за високия авторитет и за големия интерес към инициативата, която съчетава методиката на класическото университетско обучение с идеята на Амос Коменски за училище-игра“, се казва в поздравителния адрес. В него се отправят и пожелание за здраве на участниците в семинара и успехи в популяризирането на българския език и традиции по света.

23

Диана Балова поздрави всички от свое име и от името на директора на Националния учебен център на БЧК Огнян Иванов и изрази надеждата си престоят на чуждестранните студенти в България да им е донесъл положителни емоции и прекрасни спомени.

6

Заключителната вечер на 57-ия семинар летен семинар по български език и култура продължи с богата фолклорна програма, по време на която гостите от чужбина демонстрираха уменията си да изпълняват български народни песни от различни области. В програмата се включиха и изпълнители на автентичен фолклор от с. Лозен, а на дългите хора се хванаха и участниците в семинара, и преподавателите, и гостите на тържеството.

15

Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски" е създаден през 1963 г. Той се провежда ежегодно с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на Семинара са поверени на Факултета по славянски филологии на Алма матер.

16

Семинарът е насочен основно към чуждестранни студенти, учени, преподаватели и преводачи, занимаващи се професионално с български език и култура, но също така и към хуманитаристи и бизнесмени, за които владеенето на езика и познаването на историята, културата и съвременното състояние на българите са необходими за други дейности.

9

Преподаватели от Факултета по славянски филологии, Историческия факултет, Българската академия на науките и други авторитетни научно-преподавателски институции осъществяват обучението по български език, литература, история и култура. По време на Семинара се провеждат тематични кръгли маси, в които участници и специално поканени наши и чуждестранни изследователи излагат своите виждания по актуални въпроси на българистиката.

99

Всяка година научната продукция на Семинара се публикува в поредицата „Българистични студии“.

10

Летният семинар по българистика съчетава методиката на класическото университетско обучение с идеята на Ян Амос Коменски за „училище – игра”. Той се провежда във ваканционна обстановка, при която дистанцията между преподаватели и слушатели е сведена до минимум. Продължителността на Семинара е три седмици. Програмата включва четири основни блока: задължителна учебна програма, факултативна учебна програма, културно-развлекателна програма и учебни екскурзии.

18

В задължителната учебна програма са включени занимания по практически български език, както и специализирани семинари, посветени на български език и превод и българска литература и културна антропология на българите.

Факултативната учебна програма включва изучаване на български народни песни и танци.

22

В културно-развлекателна програма са предвидени прожекции на български филми, вечеря в традиционен български ресторант, запознанство край семинарния огън, вечер на талантите, вечер на българския фолклор.

12

В програмата за учебните екскурзии са включени посещение на Националния исторически музей, пътуване до Витоша и пикник, разглеждане на София и посещение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, пътуване до Пловдив и Рилския манастир.

11
13
26
20
17
19
27-1