Начало / Новини / Новини и събития / Официално откриване на международната научна конференция по средновековна история на Евразийската степ – Nomads and their Neighbors in the Middle Ages

   
Официално откриване на международната научна конференция по средновековна история на Евразийската степ – Nomads and their Neighbors in the Middle Ages

В зала “Марин Дринов” на Българската академия на науките беше открита Осмата международна научна конференция по средновековна история на Евразийската степ Nomads and their Neighbors in the Middle Ages. Конференцията е част от националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и се организира от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по исторически изследвания на Българската академия на науките.

По време на откриването чл.-кор. проф. Васил Николов, заместник-председател на Българската академия на науките и неин представител в Националната научна програма, поздрави участниците в конференцията и постави акцент на важността на обсъжданите от над 60-те участници от 17 страни теми. Той допълни, че конференцията се вписва напълно в завещаните от основателите на съвременната българска медиевистика традиции, които поставят черноморските степи в основата на българската държавност.

2

От своя страна чл.-кор. проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в периода 2007-2015 г., поздрави участниците от името на ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, който е домакин на международната проява. Проф. Илчев напомни, че конференцията се осъществява в двете институции на духовността в България – Българската академия на науките и Софийския университет. Темата на конференцията би била чиста наука, но не и в България, където въпросът за ролята на номадите се политизира до степен да се спори кой всъщност е създател на държавата – славяните или българите дошли от Северното Черноморие, посочи проф. Илчев.

1

Конференцията продължи с уводна лекция на проф. Лоренцо Публичи от Santa Reparata International School of Art (SRISA), Флоренция на тема: „Да преживееш различното: Италианските търговци и местното население във Венецианско Азовско море през 14 век. Промени и континуитет“. Проф. Публичи е специалист по контактите на италианските морски републики с доминираните от монголите общества в Северното Черноморие в късното средновековие.

По-късно през деня от 17.30 часа в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет ще се състои лекцията на проф. Ищван Зимони от Сегедския университет на тема: „Ролята на Волжка България в историята на Югоизточна Европа“. Научните интереси на проф. Зимони са в областта на средновековната степна история и особено на Волжка България, което прави темата на лекцията му особено актуална за българската публика. Наред с това на проф. Зимони принадлежи инициативата за провеждането на конференциите от серията Medieval Nomads и той е организирал предишните нейни издания.

Програма на конференцията