Начало / Новини / Новини и събития / Научно-изследователска лаборатория във Физическия факултет ще носи името на проф. Антония Шиварова

   
Научно-изследователска лаборатория във Физическия факултет ще носи името на проф. Антония Шиварова

Във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе проведено тържествено събитие по повод на наименуването на научно-изследователска лаборатория А06 на катедра „Радиофизика и електроника“ на името на проф. дфн Антония Петрова Шиварова.

Проф. Шиварова е международно признат учен в областта на физиката на плазмата и газовия разряд, както и дългогодишен преподавател. Създава група по физика на плазмата и газовия разряд през 1987 г., която ръководи почти 30 години. Под нейно ръководство докторските си дисертации са защитили 17 докторанти. За цялостната си дейност проф. Шиварова е удостоена с почетен знак (І-ва степен) на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 2001 г., а през 2004 г. е наградена с Хумболтова награда за научни приноси в областта на физиката на плазмата.

Snimka_1

На събитието присъстваха заместник-деканът на Физическия факултет проф. дфн М. Абрашев, чл.-кор. дбн И. Пъжева, представител на Хумболтовия съюз в България, заместник-директорът на Института по физика на твърдото тяло – БАН проф. дфн А. Паскалева, представители на Института по електроника – БАН, преподаватели и служители от катедра „Радиофизика и електроника“, бивши и настоящи преподаватели от Физическия факултет, студенти и гости.

Snimka_3
Snimka_2