Начало / Новини / Новини и събития / Национален форум, посветен на неравенствата в държавните висши училища в България: доходи, количество и качество

   
Национален форум, посветен на неравенствата в държавните висши училища в България: доходи, количество и качество

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Национален форум, посветен на неравенствата в държавните висши училища в България: доходи, количество и качество, организиран от Националния браншов синдикат “Висше образование и наука” - КНСБ, със съдействието на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

На събитието присъстваха ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на Комисията по образованието и науката към Народното събрание г-жа Милена Дамянова, кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, представители на Министерството на образованието и науката, заместник-председателят на Националната агенция по оценяване и акредитация, вицепрезидентът на КНСБ, ректори и заместник-ректори на висши училища, представители на работодателски организации.

1

Ректорът на най-старото българско висше училище проф. дфн Анастас Герджиков откри форума и изрази радостта си, че Софийският университет е домакин през 2019 г. на ежегодния анализ на КНСБ, свързан с работните заплати, социалното положение и развитието на висшето образование. Той посочи, че е прочел внимателно анализа и като всяка година, освен отделни възражения към отделни данни, този анализ е не просто полезен, но и много показателен и стимулиращ за това да се помисли в каква посока развиваме и в каква посока искаме да развиваме висшето образование. Инструментът на финансиране е много важен и министерството отчита това, отбеляза ректорът.

Проф. Герджиков посочи, че при поредица правителства е станало възможно финансирането на висшето образование да зависи не само от боря на студентите, което е несправедливо и нестимулиращо качеството, но и от други фактори, които да ни поведат напред. Това се предвижда в стратегията за развитие на висшето образование, според която до 2020 г. 60% от средствата за висше образование трябва да зависят от критерии, свързани с качеството.

3

Според проф. Герджиков е очевидно, че освен реформата в системата, трябва да се осигури и по-сериозно финансиране, защото икономиката расте, средната заплата в страната и в София расте, средната заплата в училищното образование расте, всичко това очевидно налага да се обърне повече внимание на повишаването на бюджета на висшето образование.

„Първо, няма как да не отчетем, че през последните години се осъществява една болезнена за много университети реформа и тя не може да не бъде съпроводена от повече средства. Второ, очакването, че някой български университет ще постигне нещо значимо без повече финансиране, е съвършено откъснато от реалността“, каза проф. Герджиков.

Той отбеляза, че Софийският университет обикновено е между 700-800-то място в световните класации. В първите 500 има над 100 американски университета. Най-ниското финансиране в стотния от тях е 1 млрд. долара, изтъкна ректорът. „Няма как да се очаква от някой български университет да влезе в първите 500 при това финансиране, което е десетки пъти по-ниско“, подчерта ректорът на Алма матер. По думите му, нормалното функциониране на един университет е затруднено, ако дори при сегашните заплати, само част от заплатите се покриват от бюджета. Останалите средства са от собствени приходи.

Проф. Анастас Герджиков пожела успех на всички и благодари на синдиката „Висше образование и наука“.

6

Председателят на ВОН доц. д-р инж. Лиляна Вълчева заяви, че форумът е посветен на 100-годишнината от основаването на Международната организация на труда и 20-години Болонски процес.

Доц. Вълчева посочи, че често в КНСБ се говори за неравенствата и по-специално за доходните неравенства. Това е дало голямо основание, в качеството им на активен синдикат, да организират настоящия форум и всички заедно да се съсредоточат не само върху качеството на обучението, не само върху научно-изследователската дейност, но и към глобалната тенденция за увеличаване на неравенствата и най-вече на неравенствата в доходите.

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева припомни организираните до момента срещи и форуми в различните университети в страната, както и предстоящите събития, като подчерта, че целта е една – устойчиво развитие на системата, така че хората да са удовлетворени от средствата, които държавата отпуска.

4

Тя акцентира на начина, по който се ползват получените средства и припомни изказване на министър Вълчев да се инвестира повече в човешки ресурси.

Доц. Вълчева отбеляза със задоволство, че с голяма част от българските висши училища има много добър диалог и партньорство, с други трябва да се работи още. „Държавата има осем стратегически документа, които могат да покажат пътя към решаване на проблемите за неравенствата, но за съжаление, малко четем тези документи“, добави доц. Вълчева и препоръча да бъдат прочетени европейските стратегии, защото предстои важна задача – да се подготви стратегията за следващото десетилетие – 2020-2030 година.

Председателят на ВОН представи пред аудиторията един от въпросите, по които са работили много с ректорите – формирането на работните заплати. „Вярвам, че ще съгласите с нашата констатация, че ни е необходима академична среда, която да осигурява широка реална и ефективна представителност на работещите и обучаващите в системата. В университета трябва да се цени труда и мнението на достойните, а не на послушните. Защото подобни проблеми ни отдалечават от националната и европейската политика, от цивилизования свят, от всяка надежда да изградим справедлив, съпричастен, възпитателен и проспериращ ефект, който да бъде в полза и на младите колеги. Защото ние освен че обучаваме студенти, ние ги и възпитаваме“, каза още доц. Вълчева.

Тя завърши изказването си с комюникето на форума, отбелязващ стогодишнината на Международната организация на труда, на който присъстваха представители на политическия елит на 45 държави. В него се казва, че социалният обществен диалог се е превърнал в развалина, че трябва да се засили социалният диалог, да се даде глас на всеки работещ, договарянето трябва да бъде право и мощен инструмент за икономически успех и социална справедливост.

Доц. Вълчева изрази надеждата си, че за бюджета за 2020 г. ще се намерят по-точните решения за реалните нужди на системата.

7

Гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов, председател на ВОН в УАСГ, представи данни от сравнителни анализи по различни параметри, показващи сериозните проблеми за периода 2016-2018 г., като обърна внимание на дисбалансите в размера на увеличаване на средните брутни заплати на национално равнище (+19,8%) и усредненото им увеличение в системата (+8,1%). По време на презентацията бяха представени и дисбаланси по същия параметър в София (+16,9%, срещу +7,1% за държавните висши училища). Обърнато бе внимание, че така в столицата ножицата между средните заплати в обществото и тази в държавните висши училища се увеличава без аналог в страната – от 228 лв. през 2016 г. до 328 лв. през 2018г.;

В изготвената презентация бяха посочени и дисбаланси в количествените показатели – при намаляващ брой студенти по държавна поръчка бяха показани данни как в държавните висши училища броят на наетите се увеличава. Обърнато бе внимание и на неравенствата в средните брутни месечни заплати – на професорите 658% (от 984 лв. в едно държавно висше училище, до 6475 лв. в друго), на доцентите 431%, на асистентите 447%. Според направените анализи, в три от държавните висши училища асистентите получават по-високи заплати от средните заплати на професорите. Според посочените данни, разликите в размера на допълнителните възнаграждения за две години са се увеличили – от 306% на над 400%.

8

В изложената презентация бе засегнат и въпросът за неравенствата в субсидирането на студентите по различни професионални направления – от 1:8,5 в България, следва пропорцията за най-ниско и най-високо дотираните направления да достигне средната за ЕС (1: 5,5).

12

"Ние трябва да финансираме политики, а не общо поддържане. Повече средства предполагат обединения и привличане и на младите преподаватели", заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той съобщи, че се предвижда финансиране на консолидиране на университетите у нас, както и национални програми за политики в системата за висше образование. Приемът във висши училища ще продължи да намалява, особено в социалните, стопанските и правните науки, каза още министър Вълчев. Той анонсира промени, насочени към привличане на чуждестранни студенти и младежи от българските диаспори.

Ще се облекчи кандидатстването от чужбина чрез специална платформа, за да не се налага кандидат-студентите да пътуват често до България.

10

Подкрепа за промените в Закона за висше образование изрази председателят на комисията по образование и наука в Народното събрание Милена Дамянова. Тя призова ректорите за повече усилия към задържане на знаещите и можещите хора в страната.

9

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова поздрави Синдиката за наука и образование към КНСБ за голямата активност и за актуалните въпроси, които повдига. Тя заяви, че София има шанса тук да се намират най-много и едни от най-добрите университети в България и това е в помощ при решаването на проблемите в града. Г-жа Фандъкова отбеляза още, че изискванията на града, на бизнеса, на гражданите, са много по-сериозни и по-големи. Предизвикателствата пред висшето образование са – от една страна намаляващият брой студенти, от друга – увеличените изисквания и очаквания на обществото към качеството на преподаване, към качеството на подготовка на младите хора. Тя увери, че развитието на града в последните години се дължи в много голяма степен на образованите и предприемчиви млади хора и подчерта, че това е най-големият ресурс за София.

Форумът продължи с оживена дискусия с участието на ректори, представители на различни институции и КНСБ.

13