Начало / Новини / Новини и събития / МОСВ и Софийският университет подписаха допълнително споразумение по проект за опазване на биоразнообразието

   
МОСВ и Софийският университет подписаха допълнително споразумение по проект за опазване на биоразнообразието

Зам.-ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев и ръководителят на Програмния оператор в МОСВ Силвия Рангелова подписаха допълнително споразумение за финансиране на проекта „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България извън НАТУРА 2000 (СХЕ-БГ)“.

Проектът е с научен ръководител доц. д-р Валентин Богоев и се изпълнява от научния колектив на катедра "Екология и опазване на природната среда" към Биологическия факултет в партньорство с “Епсилон – България” ООД и „Картгео” ООД. Финансирането е по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ЕИП). Със сключеното споразумение Софийският университет поема задачата да набере данни, да анализира и съответно да направи оценка на екосистемните услуги в агроекосистемите.

1

Министерството на околната среда и водите подписа допълнителни споразумения по проекти за опазване на биоразнообразието и с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН.

С изпълнението на новите дейности по проектите ще се завърши картирането на всички екосистеми в страната“, каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. Ще се проследи навлизането на инвазивните видове у нас. Ще се извърши оценка на новите мерки на Общата селскостопанска политика на ЕС и влиянието им върху екосистемите.

Финансира се и разработването на актуална карта на защитените територии в страната, каквато няма повече от десетилетие“, допълни заместник-министър Николова и обясни, че с изпълнението на проектите ще могат да се вземат най-добрите управленски решения за опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите в България.

2

Проектите трябва да бъдат завършени до април 2017 г., когато изтича програмният период. С изпълнението им България ще стане една от първите страни в ЕС, която ще има карта с целия набор от данни и оценка на състоянието на различните видове екосистеми на територията на страната – горски, храстови, тревни, водни и други, както и предоставяните от тях екосистемни услуги. „Единствената държава от Европейския съюз, която до момента има подобен тип картиране, е Великобритания“, посочи ръководителят на Програмния оператор Силвия Рангелова.

Снимки: Пресцентър на Министерството на околната среда и водите