Начало / Новини / Новини и събития / Международна научна конференция на тема „Зографската обител сред атонската монашеска общност: исторически път и място за служение на словото“

   
Международна научна конференция на тема „Зографската обител сред атонската монашеска общност: исторически път и място за служение на словото“

В Софийския университет се провежда международна научна конференция на тема „Зографската обител сред атонската монашеска общност: исторически път и място за служение на словото“, организирана от Университета и манастира в рамките на споразумение между двете институции за проучване на книжовното богатство на обителта.

Форумът, който ще продължи два дни, бе открит в Конферентната зала в Ректората от проф. д-р Маргарет Димитрова от Катедра „Кирилометодиевистика“ към Факултета по славянски филологии. Тя поздрави участниците в конференцията и отбеляза, че всички знаем какво е мястото на Зографския манастир за духовността и културата не само на българите, но изобщо за православието. Проф. Димитрова заяви, че конференцията е станала възможна поради общата работа между учените от Софийския университет и братството на Зографския манастир и поради тяхното желание да научим повече за историята на манастира, за съкровището от извори от документи, ръкописи, печатни книги, които се съхраняват от векове в обителта. Тя припомни, че именно по инициатива на братството бяха създадени научни екипи, които се състоят от изследователи с различна подготовка, но със стремежа това наследство вече да се изследва като едно цяло.

5

Проф. Димитрова изрази надеждата си, че конференцията ще допринесе да научим повече не само за духовността, но и изобщо за историята на Балканите и далеч отвъд тях. Тя припомни, че библиотека „Филологии“ на Софийския университет разполага с дигитални копия на славянските ръкописи от манастира, че в рамките на Университета с колеги отвъд него се правят изследвания върху документите и ръкописите от Зографския манастир. Проф. Димитрова подчерта, че най-ценното е, че студентите имат възможност да се обучават не само като слушат лекциите на своите преподаватели, но и като работят с предоставените писмени извори.

7

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова също приветства участниците и гостите в конференцията с „Добре дошли“ от свое име и от името на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков. Тя изрази радостта на ръководството, че Факултетът по славянски филологии, Катедра „Кирилометодиевистика“ съвместно с Зографския манастир са подготвили този престижен научен форум и че в двата дни на конференцията среща ще си дадат учени от близо и далеч, изследователи на наследството, което имаме – книгите, ръкописите, словото и буквите.

1

За мен е двойно удоволствие да кажа тези думи пред вас като славист и като филолог, защото високо ценя работата на поколения учени, които са преминали през тези университетски зали и са преподавали в този университет словото. Също така бих искала да изразя надеждата, че направеното до тук ще бъде добра основа за продължаване на съвместна работа, но също така напред във времето ще помогне за подготовка на студенти и докторанти, на една многолюдна и много подготвена колегия, която Университетът има честта да възпитава“, посочи проф. Божанкова.

Проф. Божанкова подчерта, че Университетът също е място на служение на словото, защото тук словото учи и словото води към светлина. Тя пожела на добър час на конференцията и успех на всички колеги.

4

Отец Атанасий, представител на братството на Зографския манастир, се обърна към присъстващите и благодари на всички, които са се съгласили да вземат участие в събитието. Той разказа, че преди няколко дни в манастира са отпразнували есенния празник, на който са присъствали около 650 поклонници и посетители. „В такива дни пределно ясно чувстваме, че манастирът е съсредоточие, в което се пресичат хиляди лични човешки съдби, множество духовни, исторически и културни процеси“, каза отец Атанасий. Той допълни, че с радост наблюдават как изследователските екипи и отделните учени, които напоследък се занимават с изучаването на зографското наследство, съзнателно търсят обща идейна платформа, където изследванията във всеки от отделните сектори на манастирския архив и библиотека придобиват значимост и съобщимост и за всички останали. Това е залог за по-дълбинно проникване в духовността и историята на манастира, който от своя страна живее и пулсира с духа на църквата, като в същото време е и средищно място за балканската история и култура.

2

Накрая на приветствието си отец Атанасий пожела конференцията, която си поставя за цел да разгледа зографската история и култура не изолирано, но в контекста на светогорската монашеска общност, да допринесе за задълбочаване на познанието ни за нашето минало и за самите нас.

Конференцията, в която участват 54 изследователи от България, Великобритания, Гърция, Русия, Северна Македония, САЩ, Франция и др., продължи с доклади. Целта на конференцията е да бъдат обсъдени научни открития, направени при работа с ръкописи и документи, съхранявани в манастира, и да бъдат очертани перспективите за бъдещи подходи и съпоставителни проучвания. Ще бъдат представени проекти за издаване на ценни ръкописи и текстове от библиотеката на обителта.

6

През втория ден на конференцията в Университетската библиотека ще бъде открита изложба, посветена на книжовното богатство на манастира. Експозицията е организирана от библиотеката и обителта.

Програма