Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса „Обучението по физика и съвременните обществени потребности“

   
Кръгла маса „Обучението по физика и съвременните обществени потребности“

Във Физическия факултет на Софийския университет се проведе кръгла маса на тема „Обучението по физика и съвременните обществени потребности“. Събитието е съвместна инициатива на доц. д-р Мая Гайдарова – ръководител на катедра „Методика на обучението по физика“ и д-р Кръстан Благоев – програмен директор в отдел „Физика“ към Директората по математика и физически науки на Националния фонд за научни изследвания на САЩ.

По време на срещата бяха обсъдени методиките на преподаване, учебните програми, учебниците и помагалата, системите на оценяване и квалификацията на учителите в двете държави. В работата на форума, освен учители, представители на Министерството на образованието и науката и академичната общност, взе дистанционно участие с презентация и проф. Ерик Мазур от Харвардския университет, който е автор на метода на т.нар. „колегиално обучение“.

3-f

Кръглата маса завърши с формулиране на главните проблеми, които стоят пред обучението по природни науки и очертаване на перспективи за сътрудничество между учители и специалисти по методика на обучението по физика от България и САЩ.

2-f