Начало / Новини / Новини и събития / Конференция на специалност „Архивистика и документалистика“

   
Конференция на специалност „Архивистика и документалистика“

Катедра „Архивистика и помощни исторически дисциплини“ на Историческия факултет на Софийския университет отбелязва деня на специалност „Архивистика и документалистика“ с научна конференция. Събитието, което се провежда за десети път, тази година е на тема: „Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – quo vadis?“ и се реализира в партньорство с Държавна агенция „Архиви“.

Конференцията бе открита от декана на Историческия факултет на Софийския университет доц. Тодор Попнеделев. Той поздрави участниците и благодари на проф. Андриана Нейкова и на д-р Ивайло Аврамов, които за десета година организират конференцията: „Когато човек вижда усилията и желанието за работа – да бъде събрана една колегия, която въпреки трудностите на деня съумява да направи онова, което може, знае и иска. Винаги е приятно да почетеш хората, които са се събрали и са имали волята да направят това“. Доц. Попнеделев пожела успех на конференцията и изрази надеждата си трудът на архивистите да бъде оценяван от българското общество, защото много хора не осъзнават огромната работа, която те вършат.

1

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков изказа радостта си, че има възможност да участва в събитието. Той честити празника на специалността и изрази задоволството си, че на научния форум присъстват разнообразни експерти от областта на архивистиката и документалистиката, представители на университетския архив и от други институции, които разбират колко е важно да се отгледа следващото поколение, което да запази паметта за миналото.

2

Нашите партньори от други университети и държавните институции са тези, които ще използват кадрите, които създаваме. И тези кадри не могат да израснат само като ги учим. Архивистиката трябва да се движи напред и това може да стане само с научни публикации и с доклади на конференции като днешната“, каза проф. Герджиков и изрази надеждата си участниците да събудят интереса на младите хора към този важен набор от дисциплини, защото няма как да изучават нито история, нито история на културата, история на науката, история на политиката без документите, въз основа на които създаваме тези науки. Той пожела на участниците успех и ги призова да развият науката като това започне още с настоящата конференция.

44

Деканът на Факултет „Командно-щабен“ на Военната академия „Г. С. Раковски“ полковник доц. д-р Димитър Ташков заяви, че за представителите на Военната академия е чест и удоволствие да присъстват на форума. „В структурите на българската армия предстои създаването на учрежденски архиви във всяка една структура, така че за нас е изключително важно да присъстваме тук и да чуем виждането на специалистите по тези въпроси“, отбеляза доц. Ташков и пожела на всички ползотворна работа по време на конференцията.

7

Ръководителят на Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев“ доц. Вася Велинова заяви, че винаги Центъра и специалност „Архивистика“ са вървели ръка за ръка: „И вие, и ние сме пазители на историческа памет. В центъра се съхранява архива на проф. Иван Дуйчев, който е патрон на специалността и точно днес е неговият рожден ден, така че откриването на конференцията не е случайно. Нашите врати са отворени – както за вас, така и за вашите студенти. Защото нашата мисия, мисията на университета като цяло, е да предадем това, което пазим на бъдещите поколения“, каза доц. Велинова.

3

Конференцията ще продължи два дни и в нея с доклади и презентации ще участват водещи преподаватели по архивистика и документалистика от още шест висши училища, в това число за първи път и от Руския държавен хуманитарен университет (Москва, РГГУ), в които също се провежда професионално обучение и квалификация по архивистика. Експерти от системата на държавните архиви, музеи и библиотеки, както и студенти и докторанти в Историческия факултет също ще представят свои разработки по актуални проблеми във връзка с темата на конференцията.

Целта на този ежегоден научен форум е чрез професионален диалог да се потърсят отговори на въпроса Quo vadis? (Kъде отиваме?), които биха представлявали интерес не само за архивната общност у нас, но и за институции, политици и експерти в Европейския съюз, а също и за Международния съвет на архивите, които са отговорни за утвърждаваните общи стратегии, проекти, стандарти, регламенти и политики в архивно-информационния сектор като цяло.