Начало / Новини / Новини и събития / Изложба и представяне на арт книга на преподавател от Факултета по науки за образованието и изкуствата

   
Изложба и представяне на арт книга на преподавател от Факултета по науки за образованието и изкуствата

На 9 юли 2019 г. в галерия „Сан Стефано“ в София беше открита изложбата на гл. ас. д-р Снежина Бисерова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Изложбата включва серия от графични творби и арт книга и може да бъде разгледана до 29 юли 2019 г.

„В състояние на медитация времето изчезва. В реалния живот, обаче, времето се отъждествява с човешката история. То е мерна единица за екзистенцията. Историята е човешкото време - единственото време. Градските стени са време. Хората пишат своето време, ден след ден...Хората творят изкуство. Изкуството е време...“.

1-1

Базирана върху авторска фотография, графичната серия URBAN WALLS /Градски стени/ документира реална градска среда с определени от време и място послания, анонсиращи и афиширащи отдавна минали и забравени събития от градския живот. Събрани в неочаквани графични колажи, естествено формирани от времето – фрагменти от графити, афиши, отделни фрази, съхранили частично четивността си, буквени знаци и образи от забравени събития си дават необикновена среща и пораждат нови конотативни смисли, алюзии, прочити и художествени взаимодействия. Пренареждайки образните и типографските елементи, авторът генерира нов живот на графитите, включени в кодовете на визуална игра с отворен финал, асоциираща зрителя с духовни стойности отвъд детерминираните времеви реалии. Графичните листове въздействат с динамичната си композиция и с мощната си ритмика. Серията включва 34 графични листа, изпълнени в техника дигитален печат върху сертифициран картон Platinum Etching 285 g/m².

5-5

Арт книгата ГРАДСКИ СТЕНИ / URBAN WALLS е двуезично арт издание на български и на английски език, създадено по авторски текстове и фотографии на Снежина Бисерова. Визуалният материал документира реална градска среда, с определени от време и място анонси за отдавна отминали и забравени събития от културния афиш с присъщата му хаотичност и консумативност. Породените от времевите наслоявания колажи са съхранени в автентичния си вид, но са включени в други, конотативни взаимодействия, надградени са с нов смисъл и са претворени в художествени артефакти. Отделни фрази, съхранили частично четивността на своите послания, изведени извън първоначалния си контекст думи, символи и буквени знаци стават повод за визуална игра, чрез която авторът прекодира смисъла им и ги превръща в своеобразни акценти, напомнящи за реалните духовни ценности. Изданието включва два графични листа с разгънат формат 43 х 115,5 см и краен формат след сгъване 21,5 х 16,5 см. Цялостният графичен лист чрез разрязване и сгъване обособява условно книжно тяло с нестандартна форма и начин на разгръщане, провокиращ към индивидуален прочит. Графичните листове се състоят от лице и гръб. Лицевата страна на всеки графичен лист съдържа обща композиция, съставена от съчетаването на отделни, относително самостойни композиционни сегменти. Гърбът на графичните листове представлява цяло изображение, комбинирано с типография, активирана в посока картинно изображение, която само в определени зони изпълнява коректно четивна функция. Графичните листове са изпълнени в техника дигитален печат върху хартия Hahnemühle 230 g/m², в лимитиран тираж от 15 екземпляра, ръчно сигнирани от автора.

3-3