Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 3 март 2018 г. ни напусна доц. д-р Елка Дроснева, дългогодишен преподавател в Историческия факултет на Алма матер.

Доц. Елка Дроснева е родена на 20 февруари 1953 г. в гр. Варна. През 1981 г. става асистент в Катедрата по история на България на Историческия факултет, от 1982 г. е старши асистент, а от 1985 г. – главен асистент. Доцент е от 1992 г. През 1980 г. е кандидат на историческите науки в Ленинград („Становление русской болгаристики (до середины XIX в.)“).

Била е научен сътрудник в Института за история при БАН, а в периода 1982-1984 г. е лектор по история на България в Националната гимназия за древни езици и култура “Константин-Кирил Философ“. От 1993 г. е хоноруван доцент в Югозападния университет „Неофит Рилски“, а 1995-1997 г. – в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 1997 г. е хоноруван доцент в Педагогическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Доц. Елка Дроснева е била заместник-декан на Историческия факултет на Софийския университет в периода 1995-1999 г.

Водила е лекционни курсове по Българска историография; Историография, История на българския народ (в Югозападния университет), Библейският модел за история, История и митология, Историкът и изворът.

Академичната общност загуби уважаван колега и приятел, ерудиран преподавател с опит и чувство за хумор, всеотдайно посветен на своите студенти.

Поклон пред светлата й памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"