Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 21 август 2016 г. след кратко боледуване почина проф. Мария Георгиева, изтъкнат преподавател и изследовател в областта на англицистиката и високоуважаван колега.

Опелото ще се състои на 23 август, вторник, от 13.30 часа в храма на Централните софийски гробища.

Проф. Георгиева е родена на 25.12.1948 г. в град Добрич. Завършва специалност „Английска филология“ в Софийския университет ”Св. Климент Охридски”. Работи последователно като асистент и главен асистент по английски език в Института за чуждестранни студенти, като ръководител на катедра „Английски език” и заместник-ректор на Института за чуждестранни студенти, като ръководител на Департамента по съвременна и приложна лингвистика в НБУ и директор на няколко програми. От 1995 г. е преподавател в катедра „Англицистика и американистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Била е ръководител на катедра „Англицистика и американистика”, председател на Българското дружество по англицистика и ръководител на магистърска програма „Език и култура“.

През 1989 г. проф. Георгиева защитава успешно докторска дисертация на тема The Modal Verbs in English and Bulgarian – an Expanded Contrastive Analysis („Модалните глаголи в английски и български – разширен съпоставителен анализ”), а през 1995 г. се хабилитира с монографията Politeness in the Bulgarian-English Interlanguage (Учтивостта в българския междинен език). След хабилитирането си работи активно в сферата на приложната лингвистика. От 2011 г. е професор в катедра „Англицистика и американистика”. Автор е на многобройни публикации в престижни издания, както и на редица учебници и учебни системи за средните и висши училища.

През целия си професионален път със своята дейност на езиковед, преподавател и администратор и с нестихващата си енергия и всеотдайност тя успешно привлича последователи и спомага за изграждането на млади учени и университетски преподаватели. Нейното изключително трудолюбие, творческо въображение и усет към новото в науката и преподаването, както и нейната жизнерадостна отзивчивост ще оставят трайни следи в умовете и сърцата на поколения български англицисти.

Поклон пред светлата ѝ памет.

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"