Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие съобщава, че ни напусна доцент Божидар Галуцов, дългогодишен преподавател и декан (2008 г. – 2012 г.) на Биологическия факултет.

Поклонението ще се състои на 19 юни 2019 г. от 11.45 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Академичната кариера на доц. д-р Божидар Галуцов е свързана с развитието на катедра „Биофизика и радиобиология“ на Биологическия факултет, в която започва преподавателска и изследователска работа през 1980 г. като асистент. Той е един от основателите на изотопната лаборатория към катедрата.

Избран е за доцент през 1998 г. Той е автор е на десетки публикации и патент в областта на защитата от гама-радиация, електромагнитнте полета и приложението на импулсните електрически полета. Ръководил е и е участвал в редица международни проекти.

Доцент Галуцов беше силно ангажиран с развитието на Биологическия факултет - избиран е за декан (2008г. – 2012 г.), за ръководител на Катедра „Биофизика и радиобиология“ (2004г. – 2008 г.), за член на Академичния съвет на Софийския университет. Избиран е многократно за член на Факултетния съвет. Беше зам.-председател и председател на Съюза на българските биолози. Беше и председател на Националната комисия по провеждане на национално състезание по природни науки и екология.

Удостоен е с Почетен сертификат за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос за развитието на българската наука на Съвета на европейската научна и културна общност.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“