Начало / Новини / Новини и събития / Докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ към Философския факултет

   
Докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ към Философския факултет

В Конферентната зала на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе обща докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ на Философския факултет. Темата на събитието беше: „Бъдещето на Европейския съюз – ново начало или предизвестен край?“

Бяха представени 12 доклада и беше обсъден широк спектър от интересни и актуални теми - въпросът за общата европейска идентичност, специфики на процеса на вземане на решения в Съвета на ЕС, трансформиращата сила на ЕС, изграждането на банков съюз в ЕС, защитата на потребителите на финансови услуги в ЕС, борбата срещу социалното изключване на деца, ролята на емоциите в политиката и други.

1-d

Във втората част на конференцията активно се включиха и останалите гости на събитието – преподаватели и студенти, които в рамките на т.нар. „дискусия на отвореното пространство“ обсъдиха три ключови въпроса, свързани с бъдещото развитие на ЕС – перспективите пред политиката на разширяване на ЕС, суверенитет и интеграция в рамките на европейското обединение, както и темата за възможностите за противодействие на радикалните партии в Европа.

Докладите от конференцията, както и основните тези от дискусията ще бъдат публикувани в специален сборник.

Събитието беше организирано с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

2-d