Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Силвия Цветанска бе удостоена с Почетен знак със синя лента на Софийския университет

   
Доц. д-р Силвия Цветанска бе удостоена с Почетен знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков удостои доц. д-р Силвия Цветанска с Почетен знак със синя лента на Софийския университет. Доц. Цветанска получи отличието за своята всеотдайна и професионална работа за утвърждаване дейността и авторитета на Университетския център по управление на качеството.

Доц. Цветанска изрази вълнението си и изключителната си признателност за оказаната чест да бъде носител на високото отличие на Софийския университет. „Ако през последните осем години, които аз посветих на управление на качеството, ние постигнахме резултати, то е благодарение на всички вас. На вашата управленска воля да имаме такава система, наша, отличаваща се, уникална и най-вече работеща“ , заяви доц. Цветанска.

Тя подчерта, че постигнатите резултати на Университетския център по управление на качеството биха били невъзможни, без работата на много хора от различните факултети, от администрацията, които са повярвали, че по нов начин трябва да се мисли за качеството. Не като набор от документи, не като кампания около акредитациите, а като всекидневни стъпки на търсена промяна. Тя благодари на цялата академична общност, съпътствала през годините работата на Центъра през всичките тези години на търсене, на избистряне на модела и на създаване на устойчивост.

222-1

Приемам това отличие и като признание за работата на Центъра по управление на качеството, който изградихме по нов начин, и като признание за работата на моите колеги“, заяви доц. Цветанска и изрази вярата си, че това, което предстои, ще бъде много по-добро и за Софийския университет, и за доказване на неговото качество. „Сигурна съм, че и от тук нататък въпросите за качеството ще бъдат въпроси на управленска политика и част от политиката по управление на Университета“, каза още доц. Цветанска и допълни, че се радва на положителните отзиви за работата на Центъра, идващи и извън Софийския университет, които доказват, че има резултати от положените усилия, не винаги лесни, но резултатни.

1

За мен е чест и достойнство да работя за доброто име на Софийския университет и ще продължавам да го правя, за да пребъде нашата Алма матер“, каза накрая доц. Цветанска и отново благодари за полученото отличие.

Доц. Силвия Цветанска е възпитаник на Софийския университет, завършила е специалност „Педагогика“, а по-късно и второ висше образование – специалност „Психология“. От 1994 г. е щатен преподавател във Факултета по педагогика. От 2007 г. е доцент в Катедра „Социална работа“, а в периода 2007-2011 г. е заместник-декан на Факултета по педагогика.

33

Доц. Цветанска е ръководител на магистърска програма „Квалификация и пренасочване на работната сила“, чрез която успешно утвърждава модел на взаимодействие между висшето образование и бизнеса и интегрира получаването на международно признат сертификат за кариерни консултанти GCDF. Тя е създател и ръководител на едногодишна следдипломна квалификация „Обучение на треньори за социалнопедагогически тренинг“.

От февруари 2012 г. до април 2019 г. доц. Силвия Цветанска е ръководител на Университетския център по качество и координира работата по развитието и утвърждаването на системата по управление на качеството. През този период тя работи за организационното укрепване на Центъра и за утвърждаването му като звено, което организира цялостната дейност за осигуряване на качеството и подкрепя факултетите при подготовката на процедури по акредитация на професионалните направления.

От 2013 до 2015 г. доц. Цветанска е ръководител на общоуниверситетския проект „Усъвършенстване на системите за управление на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги“ („Ключ към качеството“), финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на ЕСФ, по който са създадени множество продукти в подкрепа на университетската система по управление на качеството.

Доц. Цветанска е национален експерт по прилагането на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и част от европейската мрежа на консултантите по ECVET.

Доц. Цветанска е автор на собствени програми за продължаваща квалификация на учители, директори на училища, социални работници.

Външен оценител е на европейски проекти по програма „Еразъм+“, участвала е като експерт в десет международни изследователски проекта.