Начало / Новини / Новини и събития / 57-ми летен семинар по български език и култура

   
57-ми летен семинар по български език и култура

На 14 юли 2019 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен започна традиционният летен семинар по български език и култура. Семинарът ще продължи до 2 август 2019 г. и в него тази година ще участват близо 90 души от 25 страни от Европа и Азия.

Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски" е създаден през 1963 г. Той се провежда ежегодно с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на Семинара са поверени на Факултета по славянски филологии на Алма матер.

Семинарът е насочен основно към чуждестранни студенти, учени, преподаватели и преводачи, занимаващи се професионално с български език и култура, но също така и към хуманитаристи и бизнесмени, за които владеенето на езика и познаването на историята, културата и съвременното състояние на българите са необходими за други дейности.

8

Преподаватели от Факултета по славянски филологии, Историческия факултет, Българската академия на науките и други авторитетни научно-преподавателски институции осъществяват обучението по български език, литература, история и култура. По време на Семинара се провеждат тематични кръгли маси, в които участници и специално поканени наши и чуждестранни изследователи излагат своите виждания по актуални въпроси на българистиката.

Всяка година научната продукция на Семинара се публикува в поредицата „Българистични студии“.

2_s

Летният семинар по българистика съчетава методиката на класическото университетско обучение с идеята на Ян Амос Коменски за „училище – игра”. Той се провежда във ваканционна обстановка, при която дистанцията между преподаватели и слушатели е сведена до минимум. Продължителността на Семинара е три седмици. Програмата включва четири основни блока: задължителна учебна програма, факултативна учебна програма, културно-развлекателна програма и учебни екскурзии.

В задължителната учебна програма са включени занимания по практически български език, както и специализирани семинари, посветени на български език и превод и българска литература и културна антропология на българите.

Факултативната учебна програма включва изучаване на български народни песни и танци.

9

На снимките: Участници в 55-тия и 56-тия летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти

В културно-развлекателна програма са предвидени прожекции на български филми, вечеря в традиционен български ресторант, запознанство край семинарния огън, вечер на талантите, вечер на българския фолклор.

В програмата за учебните екскурзии са включени посещение на Националния исторически музей, пътуване до Витоша и пикник, разглеждане на София и посещение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, пътуване до Пловдив и Рилския манастир.