Начало / Новини / Новини и събития / 27 китайски студенти завършиха обучение в Софийския университет

   
27 китайски студенти завършиха обучение в Софийския университет

27 студенти от Пекинския педагогически университет (Beijing Normal University) завършиха триседмично лятно обучение в Софийския университет. В рамките на курса те присъстваха на 12 различни лекционни дни, свързани с българския език, култура, литература и развитието на дигиталните методи в хуманитаристиката у нас.

Организатор на събитието е Центърът за икономика и политика на Китай към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с директор проф. д.ик.н. Георги Чобанов.

2

Лекциите бяха проведени от преподаватели от Факултета по славянски филологии и Факултета по класически филологии на английски език, а една от тях беше на китайски език.

1

Темите имаха широк обхват и целяха да запознаят студентите с различни аспекти от модерността и традициите у нас. Освен курсовете, в програмата на обучението беше включено посещение на културно-исторически обекти. Заедно с преподавателите студентите разгледаха Националната галерия, Етнографския музей, Националната библиотека, Столичната галерия и Къщата-музей на Иван Вазов.

7

В последния ден от обучението си в Университета всеки от тях представи собствен проект, свързан една от темите, които бяха обсъждани по време на лекциите. Представянето на студентите показа широките познания за българската култура, които те получиха по време на лекциите, както и сериозните проучвания, които сами са направили.

3

Тържественото закриване на обучението се проведе в Аулата на Софийския университет. Участниците бяха поздравени от проф. Георги Чобанов от Стопанския факултет. Той заедно с гл. ас. д-р Кристина Йорданова от Факултета по славянски филологии връчиха сертификати за завършено обучение на студентите.

55

В рамките на заключителната церемония поздрав поднесе и проф. Джоу Сяоуън от Пекинския педагогически университет (Beijing Normal University). Отличниците на курса Джън Дзиеуън и Джао Хаою също поздравиха участниците.

8
5
6