Начало / Новини / Новини и събития / 12-та Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019)

   
12-та Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019)

Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на 12-то издание на ежегодната Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа – CEECOM. Тази година темата е „Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в 21 век“. Конференцията бе открита в Аулата в Ректората и ще продължи до 21 юни 2019 г.

Събитието се провежда съвместно с Европейската асоциация за изследвания и образование по комуникации (ECREA). В конференцията ще вземат участие над 190 учени от 28 държави, които ще представят изследванията си в рамките на 30 тематични панела. Темата на конференцията тази година е избрана с оглед на стартиралата миналата година бакалавърска програма в рамките на Факултета по журналистика и масова комуникация, която бе сред най-желаните специалности от кандидат-студентите.

2

Участниците в 12-та Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019) бяха поздравени от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков. Той изрази задоволството си, че Софийският университет и Факултетът по журналистика и масова комуникация са организатори на конференцията. „Разглеждайки програмата на конференцията, виждам, че въпреки разнообразието от теми, основната тема е ролята на медиите в съвременното общество. Тази роля е много значима, защото медиите имат огромно въздействие върху обществото“, каза проф. Герджиков и обърна внимание на въпросите, които предстоят да бъдат повдигнати на форума – за негативните явления в медиите, за тяхната отговорност, за журналистическата етика, за ролята на медиите за развитието на демокрацията особено в Югоизточна Европа и други.

3

Проф. Герджиков пожела и тази конференция да бъде успешна и този значим обществен фактор да помогне за развитието на демокрацията и върховенството на закона.

Деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. Теодора Петрова също приветства с добре дошли участниците в конференцията. В изказването си тя акцентира върху промените в кодовете на вербалната и невербална комуникация в течение на времето. Тя засегна темата за ролята на новите технологии в процеса на комуникация, как се променя комуникационният процес, влиянието на медийното съдържание. „Днес комуникираме по-лесно, създаваме съдържание във всяка минута и го споделяме“, каза проф. Петрова и отбеляза, че публичните сфери вече не са това, което е било преди 20 години. Тя посочи, че въпросът е дали наистина сме променили основните концепции на комуникация, променили ли сме себе си в публичните сфери онлайн, внимаваме ли с кого и какво комуникираме, променила ли се е етиката?

6

В края на изказването си проф. Петрова изрази надежда конференцията да постави началото на една научна мрежа между участниците и пожела успех на форума.

Пленарни доклади в рамките на конференцията ще представят проф. Елена Вартанова (Декан на Факултета по журналистика на Московски държавен университет „Ломоносов”, Русия), д-р Андреас Шварц (Ръководител на департамент „Връзки с обществеността и комуникация“ на Университета в Илменау, Германия) и доц. Гевиза Ла Рока (Университета в Ена, Италия).

1

Събитието се провежда с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“, договор №КП-06-МНФ/14 с ръководител ас. д-р Калин Калинов.

Подробна информация за конференцията може да бъде намерена на адрес: https://ceecom2019.eu/.

4

Програма