Начало / Новини / Новини и събития

   
Международна научна конференция "Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви"

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се провежда международна научна конференция, посветена на 200-годишнината от рождението на Евлоги Георгиев (роден на 3 октомври 1819 г. в Карлово) – дарител на Университета и един от най-изявените български филантропи на своето време.

Трети семинар по генетика с международно участие - SGIP 2019 със специална сесия по биохимия и физиология на растенията

В продължение на три дни Биологическият факултет на Софийския университет е домакин на Третия семинар по генетика с международно участие - SGIP 2019 със специална сесия по биохимия и физиология на растенията. Семинарът се посвещава на 150-тата годишнина от основаването на Българската академия на науките и 75-тата годишнина от основаването на Съюза на учените в България.

Специалност „Европеистика“ отбеляза 20-годишния си юбилей

През 2019 г. специалност „Европеистика“ към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чества своя 20-годишен юбилей. Официалният празник се състоя в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" заедно с откриването на новата академична година.

Световен ден на Институтите „Конфуций“

На 28 септември 2019 г. Институтът „Конфуций“ към Софийския университет чества за шеста поредна година Световния ден на Институтите „Конфуций“. Този празник се отбелязва по едно и също време във всички Институти „Конфуций“, които са над 500 в цял свят.

Делегация от Европейската комисия се запозна с напредъка по един от иновативните европейски проекти – Център по компетентност “Clean & Circle”

Делегация от Европейската комисия, водена от Виториа Алиата ди Вилафранка, директор на DG REGIO, се запозна в БАН с изпълнението на проекта за изграждане и развитие на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика". Виториа Алиата ди Вилафранка отговаря за укрепването на административния капацитет и изпълнението на програмите в България, Хърватия, Румъния и Унгария.

Академичната учебна 2019/2020 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" беше официално открита

Официално бе открита академичната учебна година на най-старото висше училище в България. Академичното тържество се проведе в Аулата на Ректората. Празничният ден продължи с тържествено посрещане на първокурсниците във факултетите на Софийския университет.

Нощ на учените в Софийския университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ за пореден път участва в Европейската нощ на учените с богата програма за посетители от всички възрасти. Над 370 града от цяла Европа проведоха паралелно събития, които да приближат науката до хората и със специален акцент върху младите хора. Миналата година събитието е посетено от над 1.5 млн. души на континента.

Изложба на преподаватели от Софийския университет гостува в град Лесковац, Сърбия

В изложбеното пространство на Културния център в гр. Лесковац, Сърбия, бе открита експозицията „Пътни бележки“ на проф. д-р Стефан Алтъков и проф. д-р Лаура Димитрова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет.

XI Европейски конгрес по роботизирана хирургия SERGS 2019 София

В Софийския университет „Св. Климент Охридски започна XI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия SERGS 2019 София. За първи път България е домакин на медицински форум от толкова висок ранг, благодарение на усилията и под егидата на Медицинския университет – Плевен. Конгресът ще се проведе под мотото „Beyond Borders – Отвъд границите“, носещо посланието за „прескачане на границите“ на стандартното мислене, на класическата медицина и конвенционалната хирургия.

Изложба „Ръкописната етнографска сбирка”

Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” за първи път показва част от една от най-ценните си колекции в изложбата ”Ръкописната етнографска сбирка”.

Доц. д-р Силвия Цветанска бе удостоена с Почетен знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков удостои доц. д-р Силвия Цветанска с Почетен знак със синя лента на Софийския университет. Доц. Цветанска получи отличието за своята всеотдайна и професионална работа за утвърждаване дейността и авторитета на Университетския център по управление на качеството.

IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че ни напусна професор Никола Георгиев (1937-2019 г.), дългогодишен преподавател в Катедрата по теория на литературата на Факултета по славянски филологии.

IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че ни напусна доц. д-р Мариана Димитрова, дългогодишен преподавател в Катедрата по испанистика и португалистика и неин ръководител.

Опелото ще се състои на 25 септември 2019 г. (сряда) в храма „Света София“ от 11.30 ч.

Преподаватели от Софийския университет участваха в ХV международен арт симпозиум в Будва, Черна гора

От 11 до 18 септември 2019 г. проф. д-р Стефан Алтъков, заместник-декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата и ръководител на Катедра "Визуални изкуства", и проф. д-р Лаура Димитрова, преподавател от същата катедра, участваха в ХV международен арт симпозиум Love and Understanding with a Message of Peace в Будва - Бечичи, Черна гора.

Работна среща на партньорите по проект Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци,енергия за кръгова икономика” - “Clean & Circle”

Единадесета работна среща на партньорите по проекта, оперативните счетоводители и екипа за управление на Център за компетентност “Clean & Circle” се проведе на 18 септември 2019 г. в Заседателната зала на Биологическия факултет на Софийския университет.

Преподаватели от Алма матер участваха в Международния арт фестивал „Горски резонанс“

Ас. д-р Венцислава Стоянова и ас. д-р Красимира Дренска от Факултета по науки за образованието и изкуствата участваха в Международния арт фестивал „Горски резонанс“, който се проведе в Пловдив на 14 септември 2019. В международния арт фестивал се включиха над 80 артисти от 24 държави.

С дарение на „Тотал Е&П България Б.В.“ бе обновена химическа лаборатория в Геолого-географския факултет

Съгласно договор за дарение между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Тотал Е&П България Б.В.“ бе обновена химическата лаборатория към катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ на Геолого-географския факултет. Дарението е на стойност 75 000 лева.

30-та годишна конференция на Европейската асоциация на ресурсните специалисти японисти (European Association of Japanese Resource Specialists (EAJRS)

Катедра „Японистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с любезното съдействие на Японската Фондация е домакин на четиридневна конференция на тема: „Преосмисляне на ресурсите в японистиката“, която ще се проведе в периода 18-21 септември 2019 г.

Представяне на междинните резултати по проект „Наследство БГ“

В Ректората на Софийския университет бяха представени междинните резултати от провеждането на научноизследователска и развойна дейност по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Представители на академичната общност на Софийския университет бяха отличени за приноса си за развитието на столицата

На 17 септември по повод Деня на София на тържествено заседание на Столичния общински съвет в присъствието на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и председателя на Общинския съвет Елен Герджиков бяха връчени почетните звания на Столичната община „Почетен знак“ и „Значка на София”.

Конференция на тема: „Ролята на устойчивия иновативен туризъм в насърчаването на приобщаващия растеж, търговията и икономическото сътрудничество“

В Аулата на Софийския университет се проведе конференция на тема: „Ролята на устойчивия иновативен туризъм в насърчаването на приобщаващия растеж, търговията и икономическото сътрудничество“. Форумът е организиран от посолствата на Република Индонезия, Република Корея и Република Турция в България със съдействието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ инициира подготовката на Национална научна програма „Космос“

Научноизследователски колективи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, други висши училища в страната и Българската академия на науките (БАН) готвят с общи усилия Национална научна програма в областта на космическите изследвания. Според учените това е твърде необходим финансов инструмент, който да вдъхне жизнеспособност на сектора.

XIII Паневропейски конгрес по международни отношения „Век показано и разказано: видяно и невидяно в международните отношения“

От 11 до 14 септември 2019 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на XIII Паневропейски конгрес по международни изследвания на Европейската асоциация за международни изследвания. Конгресът се провежда под мотото: „Век показано и разказано: видяно и невидяно в международните отношения“ и предлага форум за дискусия по широк спектър проблеми в съвременните международни отношения, организирани в 50 секции с повече от 1000 участници от страни-членки на Европейския съюз, САЩ, Русия и други региони.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на трета работна среща на екипа по проект УНИТе

Във Факултета по математика и информатика на Софийския университет стартира планираната трета работна среща на екипа по проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004).

Факултетът по класически и нови филологии и Факултетът по славянски филологии представиха магистърските си програми

За поредна година Факултетът по класически и нови филологии организира Ден на отворените врати на магистърските програми. Към инициативата се присъедини и Факултетът по славянски филологии. Двата филологически факултета на Софийския университет представиха част от програмите, които предлагат.

Софийският университет е домакин на Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника (ICQNN’2019)

В Софийския университет „Св. Климент Охридски” започна Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника ( ICQNN’2019 ). Научният форум ще продължи до 4 септември 2019 г. На 05.09.2019 г., ще се проведе сателитен Симпозиум по наноматериали и нанотехнологии.

Изследвания на учени от Софийския университет показват, че затоплянето на зимите променя слоевете на Черно море

По-топлите зими в последните години променят структурата на Черно море, като случващото се може да даде представа за това как глобалният океан би реагирал на бъдещите климатични промени. Това показва изследване на учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, публикувано в Списанието за геофизични изследвания на Американския геофизичен съюз.

Софийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2019/2020 година

4 578 новоприети студенти са се записали след приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2019/2020 година на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 23 от тях са лауреати от национални и международни състезания и олимпиади.

След 25-годишно прекъсване Софийският университет възстановява международния Колоквиум по старобългаристика

След 25-годишно прекъсване през 2019 година Софийският университет „Свети Климент Охридски“ възстановява Колоквиума по старобългаристика. Това става възможно благодарение на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН. Софийският университет бе удостоен с ролята на водеща институция в тази програма заради високите си постижения в областта на изследването и популяризирането на българското наследство.

Софийският университет спечели нов проект за кредитна мобилност по програма Еразъм+

Софийският университет “Св. Климент Охридски” спечели нов проект за кредитна мобилност по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академичните 2019/2021 г.

Преподаватели и студенти от Стопанския факултет участваха в Cologne International Summer University

В периода 5-15 август 2019 г. преподаватели и студенти от Стопанския факултет на Софийския университет се включиха в летни курсове, организирани от Кьолнския университет Cologne International Summer University.

Кръгла маса „Обучението по физика и съвременните обществени потребности“

Във Физическия факултет на Софийския университет се проведе кръгла маса на тема „Обучението по физика и съвременните обществени потребности“. Събитието е съвместна инициатива на доц. д-р Мая Гайдарова – ръководител на катедра „Методика на обучението по физика“ и д-р Кръстан Благоев – програмен директор в отдел „Физика“ към Директората по математика и физически науки на Националния фонд за научни изследвания на САЩ.

Четвърта работна среща “Advanced Materials” по проект Materials Networking

В рамките на проект Materials Networking, финансиран от програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, от 21 до 25 юли 2019 г. в курорта „Св. Константин и Елена“, Варна, бе проведена Четвърта работна среща, посветена на разработването на иновативни и съвременни материали “Advanced Materials”.

Състезателите от Националния отбор по химия спечелиха четири медала на 51-та международна олимпиада по химия в Париж

На проведената от 21.07.2019 г. до 30.07.2019 г. в Париж 51ва международна олимпиада по химия (51 IChO) българските олимпийци спечелиха четири медала. В олимпиадата участваха 300 състезатели от 80 страни.

Официално закриване на 57-ия летен семинар по български език и култура

В Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен с вечер, посветена на българския фолклор, се проведе официалното закриване на 57-ия летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Тази година в него участваха близо 90 души от 25 страни от Европа и Азия.

Завърши първият випуск на съвместната магистърска програма на Софийския университет и Казахския национален университет

На тържествена церемония в Казахския национален университет „ал-Фараби“ бяха връчени българските дипломи за завършено висше образование на абсолвентите-магистри от първия випуск на съвместната магистърска програма „Европа и Азия: културна дипломация и геополитика на Европейския съюз” към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Казахския национален университет „ал-Фараби“.

27 китайски студенти завършиха обучение в Софийския университет

27 студенти от Пекинския педагогически университет (Beijing Normal University) завършиха триседмично лятно обучение в Софийския университет. В рамките на курса те присъстваха на 12 различни лекционни дни, свързани с българския език, култура, литература и развитието на дигиталните методи в хуманитаристиката у нас.

Софийският университет е домакин на 19-та международна конференция за качество, надеждност и сигурност на софтуера

От 22 до 26 юли 2019 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на 19-та международна конференция за качество, надеждност и сигурност на софтуера. ( The 19th IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security (QRS 2019)) . Във форума участват над 300 изследователи, представители на 25 държави от целия свят.

Трето класиране на кандидат-студентите за учебната 2019/2020 г. в Софийския университет

Третият и последен етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2019/2020 г. беше обявен днес.

В третия етап на класиране участват потвърдилите от първия или втория етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-горна желана специалност, както и всички, некласирани на първите два етапа. Резултатите от третото класиране са окончателни.

Научно-изследователска лаборатория във Физическия факултет ще носи името на проф. Антония Шиварова

Във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе проведено тържествено събитие по повод на наименуването на научно-изследователска лаборатория А06 на катедра „Радиофизика и електроника“ на името на проф. дфн Антония Петрова Шиварова.

Националните състезатели по биология спечелиха 4 медала на 30-та Международна олимпиада по биология в гр. Сегед, Унгария

За втора поредна година българските олимпийци по биология постигнаха грандиозен успех, като и четиримата ни национални състезатели спечелиха медали в оспорвана надпревара на 30-та Международна олимпиада по биология в гр. Сегед, Унгария.

Университетският театър „Алма Алтер“ гостува на международния фестивал “Експеримент” в Збоншин, Полша

Фестивалът се провежда ежегодно и има мултижанрова насоченост. Освен интересните представления, в програмата му са включени концерти, изложби, инсталации, графити. Поканата е отправена специално към режисьора на „Алма Алтер“ заради сериозните му връзки с полската култура и театъра. Николай Георгиев завършва режисура в Полша и има честта да се учи от най-големите - проф. Коженевски, Йежи Гротовски и др.

Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2019/2020 г. в Софийския университет

Вторият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2019/2020 г. беше обявен днес.
4 377 новоприети студенти са се записали или са потвърдили специалността, в която са класирани на първия етап. За втория етап на класиране са приети още 566 студенти.

Медали за българския отбор на Международната олимпиада по физика 2019

От 7 до 15 юли 2019 г. в Тел Авив, Израел, се проведе юбилейната 50-а Международна олимпиада по физика. Всички участници в българския средношколски отбор по физика спечелиха престижни отличия. Отборът бе ръководен от проф. Мирослав Абрашев и гл. ас. Нено Тодоров, които са преподаватели във Физическия факултет на Софийския университет.

57-ми летен семинар по български език и култура

На 14 юли 2019 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен започна традиционният летен семинар по български език и култура. Семинарът ще продължи до 2 август 2019 г. и в него тази година ще участват близо 90 души от 25 страни от Европа и Азия.

Изложбата „По Дунава“ бе представена в Българския културен институт в Будапеща

На 12 юли 2019 г. в Българския културен институт в Будапеща бе открита изложбата от пленера „По Дунава“, който се проведе от 4 до 11 юли 2019 г. в Будапеща. Изложбата е експозиция с обща тема, обединяваща различни европейски художници с български произход. Изложбата може да бъде разгледана до края на месец юли 2019 г.

Изложба и представяне на арт книга на преподавател от Факултета по науки за образованието и изкуствата

На 9 юли 2019 г. в галерия „Сан Стефано“ в София беше открита изложбата на гл. ас. д-р Снежина Бисерова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Изложбата включва серия от графични творби и арт книга и може да бъде разгледана до 29 юли 2019 г.

Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2019/2020 г. в Софийския университет

Първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2019/2020 г. беше обявен днес.

7 148 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище.

Изложбата „Пътни бележки“ на проф. Лаура Димитрова и проф. Стефан Алтъков бе представена в Белград

На 4 юли 2019 г. проф. д-р Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата представиха изложбата „Пътни бележки“ в галерия „Атриум“, Белград, Сърбия. Експозицията може да бъде разгледана до 17 юли 2019 г.

Национален форум, посветен на неравенствата в държавните висши училища в България: доходи, количество и качество

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Национален форум, посветен на неравенствата в държавните висши училища в България: доходи, количество и качество, организиран от Националния браншов синдикат “Висше образование и наука” - КНСБ, със съдействието на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Свети Климент Охридски“.