Начало / Новини / Календар / Научна конференция „Представителната демокрация в криза: критични наративи за представителната демокрация в Европа“

Конферентна зала, Ректорат

На 28 март 2024 г. от 10.00 до 17.30 часа в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе международната научна конференция „Представителната демокрация в криза: критични наративи за представителната демокрация в Европа“ (Representative Democracy in Crisis: Critical Narratives on Representative Democracy in Europe). Работният език е английски.

Конференцията е първата от три конференции, организирани от проф. д-р Мартин Белов, заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в рамките на дейността на научната група „Европейски ценности и социални предизвикателства“ по проекта SUMMIT, финансиран със съдействието на ЕС- Next Generation по НПВУ.

.

1

В конференцията ще участват утвърдени и изявени специалисти от водещи европейски университети, сред които Стокхолмски университет (Швеция), Маастрихтски университет (Нидерландия), Свободен университет на Амстердам (Нидерландия), Университет „Помпеу Фабра“ (Барселона, Испания), Университет Рома Тре (Рим, Италия), Ягелонски университет (Краков, Полша), Унион университет (Белград, Сърбия) и СУ „Св. Климент Охридски“.

Основните теми, които ще бъдат обсъдени, касаят различните аспекти на кризата на представителната демокрация в Европа, свързани с криза на представителството и демокрацията във всичките им аспекти – нормативно-институционален, социо-правен и въображаем. Конференцията ще започне с дискусия върху въображаемите основи на представителната демокрация, касаещи нейните нормативни идеологии и основополагащи конституционни митове.

По-нататък ще бъдат обсъдени влиянието на кризата и кризисния конституционализъм на извънредното положение и политиките на страха върху представителната демокрация. Тенденциите към пост-демокрация и технокрация са централна част от конференцията. Ето защо, особено внимание ще бъде отделено на демократично-технократичния дисбаланс и развитието на технокрация, бюрокрация и експертокрация чрез нарасналата роля на съдилищата и администрацията в националния и наднационалния конституционализъм. Ще бъдат критично дискутирани възникващите глобални и наднационални мрежи и тяхното влияние върху бъдещето на представителната демокрация.

Събитието е с отворен достъп с предварителна регистрация на този линк.