Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Започна Петдесет и вторият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти

   
Започна Петдесет и вторият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти

Проф. дфн Панайот Карагьозов

Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски" е създаден през 1963 г. Той се провежда ежегодно с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и Софийския университет, а организатор е Факултетът по славянски филологии на СУ. Семинарът е насочен основно към чуждестранни студенти, учени, преподаватели, преводачи и хуманитаристи.

Проф. дфн Панайот Карагьозов – директор на летния семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти и декан на Факултета по славянски филологии на СУ, обяви тържественото откриване на тазгодишния семинар. В него ще вземат участие 90 семинаристи от 29 страни от Европа, Азия и Африка.

1

Проф. Карагьозов отбеляза, че семинарът е една от най-трайните институции към Софийския университет, която в продължение на повече от половин век всяка година през лятото събира чужденци, изучаващи български език – студенти, преподаватели, преводачи, журналисти, дипломати. Колеги, които са поставили началото на своите езикови умения в своите страни и пристигат в България да ги усъвършенстват. Освен учебната програма, през следващите три седмици те ще могат да опознаят България - ще посетят Пловдив, София, Рилския манастир и ще имат възможност да научат повече за българската история и култура.

2

Обучението по български език, литература, история и култура осъществяват преподаватели от Факултета но славянски филологии и Историческия факултет на СУ, както и учени от Българската академия на науките. По време на семинара се организират тематични кръгли маси, в които участниците и специално поканени наши и чуждестранни изследователи излагат свои виждания по актуални въпроси на българистиката. Научната продукция на семинара се публикува в поредицата „Българистични студии”.

3

Летният семинар по българистика съчетава методиката на класическото университетско обучение с идеята на Ян Амос Коменски за „училище – игра”. Продължителността на семинара е три седмици, а програмата включва четири основни блока: задължителна учебна програма, факултативна учебна програма, културно-развлекателна програма и учебни екскурзии.

4

„Искрено ще се радвам, ако след три седмици си заминете от България с прекрасни впечатления и станете неформални посланици на нашата страна”, каза в заключение деканът на ФСлФ проф. Карагьозов.

5

Ирина Гъркова поднесе приветствие от името на вицепрезидента Маргарита Попова: „Вярвам, че внушителното присъствие на учени, преподаватели и изследователи от близо 30 страни от Европа, Америка и Азия, ще допринесе за представянето и анализа на много актуални въпроси на българистиката. Обучението по български език, история и култура, осъществявано от авторитетни преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, е прекрасна професионална възможност за чуждестранните българисти и слависти, но и стъпка напред в опознаването на страната ни като исторически ценно и културно значимо поле на духовност и просветеност. През хилядолетната си история България е имала водеща роля в цивилизационното развитие на Европа и Азия. Земите на юг от Дунав са били модел на толерантност, религиозен, етнически и духовен мир в световната история”.

6

В поздравителния адрес г-жа Маргарита Попова изразява убеждението си, че изучаването на български език в чуждестранни висши учебни заведения и езикови центрове, научните изследвания в областта на езика, литературата, историята и културата на България, преводната българска литература и подготовката на нови поколения преводачи от български език, както и изучаването и популяризирането на богатия ни фолклор имат пряк принос към опознаването на нашата страна и създават благоприятни условия за развитието на двустранните отношения.

7

В заключение тя пожелава успех на участниците и изразява дълбоката си увереност, че те ще добавят още ценна информация и спомени към знанието си за България.

Директорът на дирекция Международно сътрудничество и интеграция към МОН Ина Попова поздрави присъстващите на семинара и заяви, че Министерството на образованието и науката винаги е проявявало внимание и интерес към провеждането на Международния семинар по български език и култура. Тя благодари на проф. Карагьозов, на Софийския университет и неговото ръководство, за това, че за пореден път са надежден партньор на МОН.

8

Г-жа Попова прочете поздравителен адрес от името на министъра на образованието и науката, с който проф. д-р Анелия Клисарова приветства с добре дошли всички участници в семинара и пожелава успех в благородните им усилия за развитието на българистиката по света. „България е първата страна в ЕС, която внесе кирилицата в него, а българският език стана един от официалните езици в езиковото многообразие на европейското семейство. Нашата езикова уникалност ще бъде и част от приноса ни в общоевропейския цивилизован и културен модел. Ежегодният международен летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” заема достойно място сред инициативите, които ще изведат България до нейното напълно заслужено място като неделима част от Обединена Европа. Вярвам, че вашето участие в този семинар ще допринесе за обогатяването на едно традиционно сътрудничество и приятелство, което ще продължи и в бъдеще и ви пожелавам ползотворна работа“ се казва още в поздравителния адрес.

9

Председателят на Българския червен кръст Христо Григоров приветства гостите и заяви: „Един голям руски писател беше казал: „Който знае един език в повече, той има едни очи в повече към света”. Така че, знаейки българския език, вие ще можете да погледнете на този свят много по-широко“. Той пожела на семинаристите да бъдат здрави, да се веселят и да изучат още по-добре българския език и култура. „Вярвам, че с общи усилия, когато си тръгнете от България, вие ще си тръгнете с любов към тази страна в своето сърце и с един много по-добре научен език“, каза още Христо Григоров.

10

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Милена Стефанова поздрави присъстващите от името на ректорското ръководство на най-стария и авторитетен български университет с едно сърдечно българско „Добре дошли!“. „Убедена съм, че в следващите три седмици вие не само ще научите нови неща за езика, за културата, за страната ни, за нейната природа, за българските песни, хора и танци, за българските ястия, а ще си тръгнете оттук като приятели. И ще научите не само за България, а и за ценността България, българския език и българската култура. Това ще бъдат най-трайните ви връзки. И тогава, когато вие задълбочите своята работа в изучаването на езика, културата, историята и традициите на българския народ, няма начин да не си спомняте и своите приятели от тези 29 страни, с които ще бъдете тук в следващите три седмици“.

11

Доц. Стефанова благодари от името на ректорското ръководство и на Министерството на образованието и науката, на Българския червен кръст, на кметството на село Лозен за прекрасното партньорство при организацията на семинара. „Убедена съм, че след много години, когато ще се чества 100-годишният юбилей на семинара, нещата ще бъдат по-добри, но няма да бъдат по-различни. Защото ще съхраняват приятелството, обичта между хората и най-вече общата ни обич към българския език и култура“ – заяви още доц. Стефанова.

12

След официалното откриване на семинара всички гости се насладиха на изпълненията на фолклорна певческа група при читалище „Светлина” с. Горни Лозен с художествен ръководител Цветанка Петрова, както и на изпълненията на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили на Република България: танцова формация „Алгара”, Антония Маркова, Боян Бончев и Райко Кирилов.

13