Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / За поредна година възпитаници на СУ печелят половината стипендии на Фондация "Еврика"

   
За поредна година възпитаници на СУ печелят половината стипендии на Фондация "Еврика"

На 5-ти декември 2013 г. в Националния политехнически музей за поредна година ще бъдат връчени удостоверения за стипендии на Фондация „Еврика“. Стипендиите са за ученици и студенти за постижения в различни области на науката. И тази година сред най-талантливите младежи преобладават възпитаниците на Софийския университет.

Фондация „Еврика“ е създадена през 1990 г. с намерението да предложи алтернатива на съществуващата държавна помощ за откриване и развитие на талантите сред младежта и децата. Изпълнителният директор на Фондацията г-жа Боряна Кадмонова заяви специално за сайта на Софийския университет: „Вярвахме и продължаваме да вярваме, че в България има много млади момчета и момичета, деца, които заслужават да получат повече подкрепа. Убеждението ни е, че това са хората, които ще ни изведат от тежкото положение, в което се намира страната, защото умът и то реализираните умствени възможности на младежите ще ни създадат онзи потенциал от специалисти, които могат да бъдат наистина в челото на българската икономика и на българската наука“.

Днес партньори на фондацията са: Институтът по математика и информатика; Федерацията на дружествата за разпространение на знания; Федерацията на научно – техническите съюзи; Съюзът на математиците в България; Министерството на образованието и науката – Национален фонд “Научни изследвания”; Националното патентно ведомство; Съюзът на учените в България; Съюзът на физиците в България; Международната фондация “Св. св. Кирил и Методий”; Националният дворец на децата; CAF-Bulgaria – Фондация “Помощ за благотворителност в България”; Националният политехнически музей; Съюзът на изобретателите в България.

evr-2

Боряна Кадмонова

Г-жа Кадмонова отбеляза още, че хората от фондацията много преживяват, когато се заговори, че в българската наука няма млади хора и е категорична, че няма млади хора, защото не се създават условия те да могат да работят. „Хората, които са отдадени на науката, в голямата си част са идеалисти. Така че те и в сложните условия търсят път, за да докажат себе си. Защото това за тях е и едно предизвикателство, присъщо много на младите хора“.

Г-жа Кадмонова разказа, че в началото на създаването на фондацията са си поставили за цел да видят къде има най-много нужда от подкрепа. Тогава са били горди, че създават прецедент с такава регистрация. Най-важното е, че до тях са застанали много утвърдени български учени. „Ние сме много благодарни на хората, които застанаха до нас и ни помогнаха да преживеем трудни времена, когато се търсеха пари, когато се търсеха възможности за изява. И така през всичките тези години ние провеждахме своята политика за реализация на мисия, която бяхме избрали и в резултат на това се утвърдиха програмите, по които ние работим и се оказа, че са приети от младите хора . За нас беше много важно младите хора да ги припознаят, че това са нещата, които са им необходими. За някои имахме известни колебания, но в голямата си част ние намерихме успешния път за реализация“, добави още тя.

Програмата, която се грижи за стипендиите се нарича „Таланти“. Тя се грижи и за някои от краткосрочните специализации – участие на младите хора в научни специализации у нас и в чужбина. Това е част от една верига. Не е необходимо само да откриеш таланта, а да му помогнеш да се изяви, да се развива.

Госпожа Кадмонова признава, че засега се работи повече с учениците, отколкото със студентите. Причината затова е, че все още не е намерена онази организираща част от университетските среди, която да им помогне заедно да протегнат ръка към студентите. И все пак вече са установени такива обединяващи звена за химиците, фармацевтите, медиците, математиците, но още има какво да се желае.

Във Фондация „Еврика“ стипендиантите са в две групи

Г-жа Кадмонова обясни как и на какъв принцип се определя кой заслужава да получи стипендия: „Едните – ние ги наричаме – тези, които получават стипендии по право. А правото е това, че те са завоювали медали от международните олимпиади по математика, физика, химия, информатика, биология... И там едно определено много компетентно международно жури им е присъдило тези отличия. Затова ние за тях не провеждаме друг конкурс.

Втората група обаче се явява на един доста сериозен и тежък конкурс за така наречените именни стипендии. Наричаме ги така, защото те носят имената на известни български учени. 10 са такива учени и хора със сериозен принос в българската и в световната наука“.

Според г-жа Кадмонова се оказва, за съжаление, че много често младите хора дори не знаят за тях и тя е убедена, че за това вина имат възрастните. „Нито преподавателите говорят за тези толкова заслужили хора, нито пък ние сме направили необходимото, така, че те да знаят. Затова един от нашите добри партньори и съюзници е Националният политехнически музей. Ние се стремим да пренесем там всички наши изяви, за да заведем младите хора реално, да открият този музей и чрез него да открият тези интересни български личности с особен принос за развитието на страната ни и утвърждаване на името й в световната наука“.

evr-2

В конкурсите за именните стипендии имат право да участват всички български студенти, учещи в тези специалности, в които области са работели въпросните учени и на чието име са стипендиите. Първият етап е преглед на документите, които кандидатите изпращат. Вторият етап изисква среща със специализирани комисии, в които се включени много известни български учени – академици, член –кореспонденти и професори. Те са извън университетите, за да бъдат безпристрастни в оценките си. А когато се случат да има двама равнопоставени кандидати за една именна стипендия, фондацията дава две стипендии.

Критериите са не само успеха, но и личният творчески път на кандидатите - как те се включват в осъществяването на проекти, участват ли и как в кръжоци в самите университети, как са се представяли на студентски или научни сесии, редом с по-възрастните си колеги. Всичко това е обвързано в една система, която позволява първо да се подберат част от тях, които да се срещнат с комисиите, след това на базата на документите, на есетата, които пишат кандидатите, и на базата личните впечатления и разговори с комисията се избират наистина най-достойните.

„Много сме радостни, защото много от стипендиантите ни не прекъсват по никакъв начин връзката с нас, дори когато отиват да учат в чужбина. Те имат желанието и понякога дори помагат, когато вече могат, разбира се. Не всички обаче се връщат обратно в България и не търсят пътя към своя университет или български институт. Но все пак ние сме в дълг към тях, защото ако ние създадем добрите условия, които те могат да намерят навън, те биха се върнали“ – категорична е Боряна Кадмонова.

На 5 декември в Националния политехническия музей ще бъдат връчени удостоверенията за стипендиантите за учебната 2013-2014 г. За пореден път възпитаниците на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са най-успешно представилите се сред кандидатите.

„Искам да поздравя академичната общност на Софийския университет, защото години наред най-успешното представяне на студентите в тези конкурси е именно на техните възпитаници.. Тази година имаме 41 стипендианти, 20 от тях са дадени на студенти от СУ. Във всички области имаме представители от СУ. И трябва да ви кажа, че наистина това са стойностни момчета и момичета, които напълно заслужават тези стипендии“ – заяви изпълнителният директор на Фондация „Еврика“

Как може да се кандидатства за именни стипендии на фондация „Еврика“?

1.Право на кандидатстване за специалните именни стипендии имат български студенти в български университети в области, определени с именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малко от много добър (5,00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за предстоящата учебна година.

3. Размерът на стипендията се определя от Съвета на фондацията с Основните правила за получаване на стипендии на студенти и ученици от фондация „Еврика“.

4. Изпълнителното бюро на фондацията присъжда стипендията по предложение на утвърдена от него комисия, която провежда конкурси, които включват оценка по документи и провеждане на събеседване с класираните на последния етап.

4a. По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.

5. Студентът, удостоен с именна стипендия за годината получава грамота, която се връчва тържествено на форум на фондацията.

6. Документи за кандидатстване за специалните именни стипендии на фондацията:

- Заявление на желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на фондация „Еврика“ и формуляр по образец.

- Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна година.

- Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и др.

- Есе „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност“.

7. Срокът за подаване на документите във фондацията е от 1 септември до 15 октомври ежегодно.

Именни стипендии

- За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов

- За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков

- За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков

- За постижения в овладяването на знания в областта на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев

- За постижения в овладяването на знания в медицината и биологията на името на акад. Методи Попов

- За постижения в овладяването на аграрните науки, включително ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов

- За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев

- За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски

- За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето

- За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев