Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г. продължава днес с изпит по английски език

   
Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г. продължава днес с изпит по английски език

Днес в 9.00 часа в 65-та аудитория на Ректората на Софийския университет Нора Неделчева от София изтегли изпитен вариант № 2.

1478 кандидат-студенти са подали заявления за явяване на изпит днес.

Председателят на изпитната комисия доц. Александра Багашева пожела успех на всички кандидат-студенти.

Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите. Изпитът включва диктовка, тест (с 4 компонента) и кратко съчинение. Времетраенето му е общо около 4 часа.

 

1

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Английска филология; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Южна, Източна и Югоизточна Азия; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация; Биология и английски език; Химия и английски език.

2