Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В Софийския университет се проведе Форум за образованието по математика, информатика и природни науки в България

   
В Софийския университет се проведе Форум за образованието по математика, информатика и природни науки в България

Доц. д-р Евгения Великова

В Аулата на Софийския университет се проведе форум, посветен на образованието по математика, информатика и природни науки. Той се провежда по повод 125 години обучение по математика и природни науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Организатори на форума са Факултетът по математика и информатика, Физическият факултет, Факултетът по химия и фармация и Биологическият факултет на СУ. На събитието присъстваха проф. дфн Анастас Герджиков, зам.-ректор на СУ, доц. д-р Евгения Великова, декан на ФМИ, акад. Петър Кендеров, председател на Съюза на математиците в България, представители на академичната общност, преподаватели и студенти.

Доц. Великова, декан на ФМИ, приветства присъстващите и изрази радостта си, че форумът ще даде възможност да се говори отговорно как да продължи образованието по математика и природни науки, както и да се видят резултатите на новото поколение математици и информатици, които факултетът подготвя. Тя не скри радостта си, че събитието ще позволи да се обсъдят, както проблемите на висшето образование, така и надеждите и бъдещите успехи на образованието. Доц. Великова отбеляза още, че по-късно през деня ще има форум, посветен на връзката на висшето образование със средното и изрази надеждата си днеят да бъде ползотворен и успешен за всички.

2

Акад. Петър Кендеров

Акад. Петър Кендеров, председател на Съюза на математиците в България, поздрави гостите на научния форум: „От много отдавна живея с идеята, че най-същественото приложение на науката, приложението, чрез което науката променя света, е всъщност образованието. Онова, което истински движи прогреса е това, че научните постижения чрез образование стават всекидневие. И когато станат всекидневие за милиони хора, когато всеки от нас подобри с 5 % онова, което прави, тогава цялото общество пораства също с няколко процента и това е най-сигурният ресурс за растеж”. Акад Кендеров подчерта, че е необходима коренна промяна на самия процес на образование и изрази надежда на форума да се обсъдят тези въпроси. Той допълни, че това не може да се случи, докато не настъпят промени и във висшето образование на учителите.

Акад. Кендеров удостои Факултета по математика и информатика на СУ с почетен плакет на Съюза на математиците в България. Плакетът е по повод успешната работа на ФМИ за издигането на равнището на образованието и науката в областта на математиката и информатиката в България, за дългогодишното ползотворно сътрудничество и по повод 125-годишния юбилей.

3

От името на ректорското ръководство проф. дфн Анастас Герджиков, заместник-ректор на Софийския университет, поздрави присъстващите. Той изрази надежда форумът да помогне много за развитието на математиката и природните науки в средното и висшето образование и за преодоляване на проблемите в тази област.

4

Проф. дфн Анастас Герджиков

По време на официалното откриване на събитието бе прочетен и поздравителен адрес от президента на Република България Росен Плевнелиев. В него се посочи, че нашата държава не само има дългогодишни традиции в областта на преподаването на математика и природни науки, но и се нарежда сред създателите на школи, допринесли сериозно за тяхното развитие. В поздравителния адрес Росен Плевнелиев изказа убеждението си, че България разполага със солиден потенциал и може да играе роля в глобалното и в европейското научно пространство. Той обърна внимание и на публикуваната преди седмица класация на българските университети, която, по думите му, потвърждава, че младежите, завършили Факултета по математика и информатика са сред най-търсените и добре платени кадри на пазара на труда. „Убеден съм, че именно образователните и научните институции, в сътрудничество с бизнеса и държавата, могат да дадат отговор на редица от проблемите на България, като работят за утвърждаването на индустрии с висока добавена стойност”, се казва още в поздравителния адрес на президента.

Ръководството на Софийския университет получи поздравителен адрес и от кмета на гр. София Йорданка Фандъкова по повод 125-та годишнина от преподаването на математика и природни науки в СУ. По думите й, през годините Софийският университет е доказал, че обучава научни работници и експерти в максимално широк набор от сфери и дисциплини. В заключение Йорданка Фандъкова пожела на академичния състав на факултетите по математика и информатика, физика, химия и фармация и биология да продължават да дават най-добрите познания по математика и природни науки на своите студенти.

5

Проф. Красен Стефанов

Проф. Красен Стефанов, ръководител на катедра „Информационни технологии” във ФМИ и ръководител на двугодишен проект по изграждане на инфраструктура, която да помогне на младите изследователи да се развиват, заяви пред аудиторията, че младите изследователи във ФМИ дават най-голяма и най-добра научна продукция в рамките на Софийския университет и за миналата година ФМИ има най-много успешно защитили докторанти, което е доказателство, че има много талантливи млади хора. Той изрази надежда те да останат тук и да помагат на факултета да се развива и да става още по-успешен.

Целите на научния форум са да представи постиженията в образованието по математика, информатика и природни науки в България и тези на новото поколение изследователи в областта на математиката и компютърните науки, като покаже, че те са на световно ниво и правят България водеща в тези области. Една от целите на форума е и да анализира предизвикателствата пред образованието по математика и природни науки, както във висшето, така и в средното образование и да очертае перспективи на развитие на висшето образование в областта на математиката, информатиката и природните науки в посока на откриване на нови хоризонти и привличане и задържане на младите умове на България.

В него участваха представители на академичната общност на СУ, на висши учебни заведения от цялата страна, на институти от БАН, на Министерството на образованието и науката, учители, представители на обществени организации и бизнеса. Представиха се и млади математици и информатици – новата генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки, носещи творческия и иновативен потенциал в лицето на докторанти, пост-докторанти и млади учени във Факултета по математика и информатика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Втората сесия на форума бе посветена на постиженията, предизвикателствата и перспективите на висшето образование по математика, информатика и природни науки, а в третата сесия се проведе панелна дискусия за приемствеността и взаимовръзката „училище-университет“ в обучението в областите математика, информатика и природни науки.