Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Участие на УБГ-Балчик в семинар, организиран по проект за трансгранично сътрудничество в гр. Констанца

   
Участие на УБГ-Балчик в семинар, организиран по проект за трансгранично сътрудничество в гр. Констанца

Екип на УБГ-Балчик участва в семинар за обмяна на опит на тема „Влияние на климатичните промени и туризма върху парковете и градините", осъществен по проект за трансгранично сътрудничество в гр. Констанца на 4-5 декември 2013 г.

На 04-05.12. в гр. Костанца, Румъния се състоя семинар на тема "Влияние на климатичните промени и туризма върху парковете и градините". Семинарът беше организиран от университета "Овидиус" - Констанца и е част от дейностите по проекта "Трансгранично градинско изкуство по Черноморието", в който Софийският университет чрез Университетските ботанически градини е партньор. Целта на семинара беше обмяна на опит между партньорите по проекта в контекста на развитието на градините и парковете.

pic3

Доклад и презентация по разискваната тема представиха специалистите на Университетската ботаническа градина в Балчик – ланд. арх. Стилиян Борисов, Христо Вълчев и Вера Демирева – и преподавателите в Географския факултет на Университета "Овидиус" - доц. Мариус Попеску и доц. Мариус Лунджу. Направените в доклада на специалистите на УБГ изводи бяха посрещнати с голям интерес от участващите в семинара. В центъра на дискусиите беше поставен опита на УБГ - Балчик по отношение стопанисването и развитието на Ботаническата градина. Специалистите на УБГ и локалния координатор по проекта - Ина Манчева отговориха на множество въпроси, поставени от останалите участници. В заключение организаторите от Университета "Овидиус" изказаха благодарност на представителите на СУ за предоставената информация и анализи и изразиха увереност, че споделеният опит е от изключително значение за изграждането на бъдещата ботаническа градина в Текиргьол. Представителите на двата университета се консолидираха около мнението, че поле за сътрудничеството между тях има и извън рамките на проекта, по който към момента са партньори.

pic2-(1)