Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / СУ “Св. Климент Охридски” подобрява позицията си в класирането по 3 от 22 направления, в които е класиран в рейтинговата система за 2014 г.

   
СУ “Св. Климент Охридски” подобрява позицията си в класирането по 3 от 22 направления, в които е класиран в рейтинговата система за 2014 г.

Софийският университет е на първо място в 22 от 22 направления сред държавните университети в България, показват данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища с актуална информация за 2014 г.

Тази година Алма матер се изкачи на първо място и в професионално направление “Икономика”, което традиционно оглавяваше Американският университет в България до миналата година. СУ е на първо място и в направленията: "Биологически науки", "Биотехнологии", "Информатика и компютърни науки", "История и археология", "Математика", "Науки за земята", "Педагогика", "Педагогика на обучението по...", "Политически науки", "Право", "Психология", "Религия и теология", "Социални дейности", "Социология и антропология", "Туризъм", "Физически науки", "Филология", "Философия" и "Химически науки". В класацията за направлението "Обществени комуникации и информационни науки" СУ подобрява резултата си от миналата година и дели първото място с Американския университет. Единствено в направление “Администрация и управление” е на второ място след Американския университет.

Завършилите СУ през последните 5 години се реализират в по-голяма степен от средното за страната ниво на позиции, изискващи висше образование, особено в направленията Педагогика, Право, Психология и традиционно добре представящите се Информатика и Математика. Сравнено със средния резултат за реализация за страната, който е около 46 %, средната стойност за студентите, които завършват висше образование в СУ в тези направления и се реализират на позиции, изискващи висше образование, е над 60 %.

Запазва се и тенденцията на нарастване на средния осигурителен доход на завършващите СУ, особено в направленията Информатика и компютърни науки, Математика, Икономика, Администрация и управление и Политически науки. Специалистите, завършващи СУ, в направление Информатика и компютърни науки продължават да са най-високо платените в страната със среден осигурителен доход 1860.45 лв.

Резултатите от рейтинговата система показват, че Софийският университет е лидер по отношение на качеството на научните си изследвания. Той е с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации сред трите висши училища с най-висок индекс заедно с Медицинския университет-София и Химикотехнологичния и металургичен университет. Качеството на научните изследвания в най-старото висше училище се потвърждава и от данните на анализа на Томсън Ройтерс, според които изследванията на учените от Софийския университет са цитирани с 30 % по-често от изследванията на поставената на второ място научна институция в България, а 43 % от проучванията са сред върховия 1 % на най-често цитираните в света.

В СУ се провежда обучение в 26 от общо 52 професионални направления. За четири от тях - Медицина, Фармация, Здравни грижи, Обществено здраве не е възможно СУ да се включи в класирането поради липса на всички данни, според методологията на рейтинговата система.

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България се актуализира и е поддържан в резултат от изпълнението на проект „Развитие на рейтинговата система на висшите училища”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.