Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / СУ и УНСС подписаха меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска дейност

   
СУ и УНСС подписаха меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска дейност

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Университетът за национално и световно стопанство подписаха днес Меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска дейност.

На среща в Ректората споразумението беше подписано от ректорите на СУ и УНСС проф. дин Иван Илчев и проф. д.ик.н. Стати Статев и от Димитър Радичков, директор на Университетското издателство „Св. Климент Охридски” и Веселин Ангелов, изпълнителен директор на Издателския комплекс на УНСС.

Като едни от основните средища на науката и висшето образование в България СУ и УНСС имат еднакво разбиране за своята мисия да бъдат водещи образователни и научни институции в създаването на висококвалифицирани специалисти и учени, необходими за развитието на държавата и на световната наука.

1

Проф. Стати Статев и проф. Иван Илчев

Двата университета притежават десетилетна традиция в издаването и разпространението на научните знания и са носители на авторските права върху над 10 000 произведения на български учени.

Меморандумът е със срок на действие от пет години и предвижда насърчаване и подкрепа на съвместни книгоиздателски проекти и обединяване на усилията в представянето на най-добрите и най-новите трудове на учените от двата университета пред държавните институции, медиите и българско общество.

2

Веселин Ангелов

Меморандумът предвижда също съгласувано представяне на най-добрите издания на учени от СУ и УНСС пред международни журита и на международни форуми и изложения, както и планиране и подготовка на съвместни издателски и просветителски кампании, посветени на значими национални събития и годишнини.

Софийският университет и УНСС ще обединят усилията си и за усъвършенстване на издателските и полиграфическите технологии, използвани в Университетското издателство „Св. Климент Охридски” и Издателския комплекс – УНСС, като взаимно се подпомагат в процесите, свързани с издателската дейност.

3

Димитър Радичков