Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Становище на Деканския съвет на Историческия факултет

   
Становище на Деканския съвет на Историческия факултет

По повод на случилото се в Историческия факултет в нощта на 26 срещу 27 ноември 2013 г. и разпространения в медиите от групата студенти, окупирали Ректората на СУ видеоклип, Деканското ръководство поиска писмени обяснения от проф. дин Драгомир Драганов и проф. д-р Костадин Рабаджиев. Същите бяха депозирани.

Свои становища дадоха катедра „Археология“, Факултетният студентски съвет, проф. д-р Искра Баева и проф. д-р Евгения Калинова.

На свое заседание, проведено на 3 декември 2013 г., Деканският съвет на Историческия факултет се запозна с всички представени писмени становища и мнения. Като отчитаме характера на провинението, но съобразявайки се с начина на неговото преекспониране в публичното пространство и обстоятелството, че двамата преподаватели нямат налагани досега административни наказания, предлагаме на Ректорското ръководство те да бъдат наказани в съответствие с Правилника на Софийския университет със „Забележка“ (чл. 128 от ПУД на СУ).

Повдигнатият от авторите на видеоклипа въпрос за т.нар. режим на окупация поставя логично проблема за неговата същност и срок на действие. Затова предлагаме да се организира общоуниверситетско допитване относно продължаването на окупацията на Ректората.

* * *

След като получи необходимите документи от Историческия факултет, в късния следобед днес Ректорският съвет ще вземе своето решение.