Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Софийският университет отбелязва 90 години от създаването на специалност „Немска филология”

   
Софийският университет отбелязва 90 години от създаването на специалност „Немска филология”

проф. Емилия Денчева

В СУ започна юбилейна конференция "90 години германистика в България. Tрадиции, предизвикателства и перспективи в изследванията и обучението в сферата на германистиката". Събитието е организирано от катедра „Германистика и скандинавистика“ към Факултета по класически и нови филологии.

Конференцията е част от проявите, с които най-старото висше училище в България отбелязва 125-ата си годишнина. В конференцията участват над 100 университетски преподаватели от България, Германия, Австрия, Швейцария, Словения, Турция, Полша, Чехия, Босна и Херцеговина, Великобритания и САЩ. Работата на юбилейната конференция ще протече в четири секции – литература и култура, немски като чужд език, превод и езикознание.

Ръководителят на катедра „Германистика и скандинавистика“ проф. Емилия Денчева приветства с „добре дошли“ всички гости и участници в юбилейната конференция и от името на всички свои колеги им благодари за присъствието в днешния ден. Проф. Денчева отправи благодарност и към тези, които помогнаха за реализирането на юбилейната конференция – фондация „Ханс Зайдел“, Германската служба за академичен обмен (DAAD), Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“, Дружеството за немски език и на посолството на Република Австрия в България.

„Не е необичайно юбилеите да се използват като повод за поглед назад, равносметка и набелязване на визия за бъдещето. Под мотото на конференцията: „Традиции, предизвикателства и перспективи в изследванията и обучението в сферата на германистиката" искахме съвсем съзнателно да поставим акцент както върху традицията, така и върху динамиката в изследването и преподаването, защото изпитваме отговорност по отношение на нашето минало, динамичното ни настояще и на бъдещето. Чрез комплексния спектър на темите, които предложихме на участниците от България и чужбина, се надяваме да успеем да създадем общ форум, който ще обогати всички нас и ще даде импулс на нашата преподавателска дейност“, каза в кратките си встъпителни думи проф. Емилия Денчева.

На тържественото откриване ректорът проф. дин Иван Илчев поздрави всички присъстващи в Аулата с празника и отбеляза, че преподаването на немски език в СУ е започнало точно преди 125 години и 10 дни – на 2 октомври 1888 г. Решението за създаване на катедра „Немска филология“ е взето през 1904 г., а катедрата е официално създадена едва през 1923 г. от основателя на дисциплината проф. Константин Гълъбов.

„За българите немският език винаги е бил един от прозорците към света. Той не е бил само език, а път към голяма култура. И нека пак да кажа като историк – много от преводите на английски автори през Възраждането достигат до българския читател за първи път чрез преводи от немски език. Искам да ви поздравя с това, че през 1923 г. е положена основата на германистиката в СУ. За България това е една тревожна година – белязана от преврат и две кърваво смазани въстания. И въпреки тази тревожна атмосфера, преподавателите в Софийския университет работят за изпълнението на идеята, че Софийският университет трябва да бъде интелектуалният център на България и трябва да полага всички усилия за развитието на интелектуалните възможности на младите българи”, каза още проф. Илчев.

Ректорът изрази своята увереност, че преподавателите ще продължат да работят в същия дух и занапред.

Деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Цветан Теофанов поздрави с празника преподавателите, студентите и служителите от специалност „Немска филология” и им пожела да имат и занапред още много поводи за големи тържества. Той пожела успех и на международната научна конференция, която увенчава юбилея на специалност „Немска филология”, с брилянтното участие на плеяда от изтъкнати учени.

„Тази тържествена зала предразполага към тържествени речи и слова, което крие съблазни за един университетски преподавател”, каза проф. Теофанов, „но аз ще устоя на тази съблазън и ще се задоволя с това да прочета пред вас поздравителен адрес от деканското ръководство до преподавателите, студентите и служителите на специалност немска филология, която се нарича вече „Немска филология с избираем модул скандинавски езици”.

„Дългият и ползотворен път през десетилетията, извървян от плеядата изтъкнати преподаватели и учени, членове на вашата колегия ви е извоювал заслужен авторитет сред останалите не по-малко уважавани и стари филологически специалности. Личности от величината на проф. Константин Гълъбов – ръководител на катедрата от нейното възникване през 1923 г. до 1956 г., проф. Любомир Огнянов, проф. Стефан Станчев и мнозина други не само полагат основите на университетското образование у нас като цяло и на германистиката в частност, но издигат престижа на културата, интелекта и интелектуалеца в прагматичното българско общество. Не можем да отминем с мълчание и успехите на по-младото поколение германисти, които продължават традицията и следват високите критерии на своите учители. Безспорни са вашите успехи и постижения, както в страната, така и в чужбина. Но вие не се задоволявате с удобното статукво на светила озарени от блясъка на академичния аристократизъм. Пред всички нас изникват все по-сложни предизвикателства, които подлагат на изпитание способността ни да отчитаме динамиката на променящите се условия и да реагираме на неизбежните трудности”, каза още проф. Теофанов.

Той допълни, че „Немска филология” дава пример за специалност, която съумява да разчупи тесните рамки на консерватизма и успешно реализира модерни образователни продукти. Новата бакалавърска програма „Немска филология с избираем модул скандинавски езици” излиза от схемата на класическото филологическо образование и следва много по-гъвкав, атрактивен и съвременен подход.

„Убедени сме, че разширяването и задълбочаването на квалификацията, която предлагате на своите студенти допринасят в значителна степен за усъвършенстването на специалността и издигането на нейния и без това висок авторитет. Вярваме, че 90-ят ви юбилей ще ви мотивира за още по-строга взискателност и енергия за значими дела и ще разкрие още по-добри перспективи пред университетската ни Германистика”, подчерта проф. Теофанов.

След пожеланията за много успехи и лично щастие проф. Цветан Теофанов връчи поздравителния адрес на ръководителката на катедра „Германистика и скандинавистика” проф. Емилия Денчева.

Посланикът на Федерална република Германия Матиас Хьопфнер подчерта в приветствието си, че германистиката е сред крайъгълните камъни на двустранните отношения и затова посолството подкрепя преподаването на немски език и германистиката в България с всички свои сили. „Този много голям интерес и въодушевлението към германската култура, литература и език е винаги предизвикателство за изследването и преподаването на германистиката и като преподаващи от вас зависи да подготвите бъдещи ангажирани учители по немски език и преводачи. Чрез вашите лекции, изследвания, публикации вие предавате не само немски език и компетентност по отношение на текста, но се занимавате и с областта на културологията, с националната и европейската история и така давате своя важен принос не само за връзките с германоговорящите държави в Европа, а и за разбирателството между народите“, допълни посланик Хьопфнер.

Той отбеляза и подкрепата, която „Гьоте Институт“ оказва на германската и австрийските библиотеки на СУ със своя богат фонд, както успешната съвместна работа между катедрата по германистика и Германската служба за академичен обмен (DAAD), с помощта на която студентите получават стипендии и възможност да се запознаят по-добре с германската научна и академична система и да придобият опит в различни части на Германия.

„Нe трябва да пропусна да спомена и дългогодишното и добро партньорство между катедрата по германистика и Университета в Хамбург, доказателство за което са и участниците в конференцията от Хамбург“, добави посланикът и пожела успех в работата на юбилейната конференция.

Посланикът на Република Австрия Герхард Райвегер се обърна към участниците в конференцията с думите „скъпи колеги“, защото самият той е завършил германистика във Виена и подчерта, че днес за него е особена радост и чест да присъства на откриването на това събитие. „Чуждите езици са най-силната връзка между народите, познаването на езика е една от най-силните връзки между нас. Затова изразявам благодарността си към германистиката в България за поддържането на тази връзка“, подчерта той.

Посланик Райвегер припомни, че Софийският университет приютява и австрийската библиотека, чийто фокус е австрийската литература, едно от важните влияния в която е това на Югоизточна Европа. Той благодари на проф. Стойчева за дългогодишното ръководство на библиотеката, както и на преподавателите в тази област. „Австрийската библиотека не е само изследователско място. Тя трябва да бъде и място за срещи, което е отворено тъкмо за учители и ученици“, допълни посланикът.

Посланик Райвегер подчерта, че целта на германистиката са изследванията, но и задачата да обучава учители, което е много важен елемент и изказа своята благодарност към всички професори и учители, които поддържат високо нивото на знанията по немски език и допринасят за тясната връзка между България и германоговорящите страни.

1
2
3
4