Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по математика I продължава втората кандидатстудентска сесия на СУ за учебната 2014/2015 г.

   
С изпит по математика I продължава втората кандидатстудентска сесия на СУ за учебната 2014/2015 г.

Днес в 14.00 часа започна изпитът по математика I в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В 255-а аудитория на Ректората Моника Петрова от Димитровград изтегли Тема № 1. Кандидат-студентите, които са заявили участие в конкурсния изпит днес, са 412.

Заместник-ректорът по учебната дейност на Софийския университет доц. д-р Милена Стефанова приветства кандидат-студентите с куража да се явят на изпит по математика в най-добрия университет в България.

Председателят на комисията доц. Първан Първанов покани най-смелия кандидат-студент да изтегли една от трите теми, подготвени за изпита. Моника Петрова от Димитровград изтегли Тема № 1. Пред присъстващите бяха отворени и контролните теми.

Изпитът по математика I в СУ "Св. Климент Охридски" е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

1

Възможно е някои задачи на конкурсната тема да допускат по няколко начина на решения. Различните начини за решаване се оценяват еднакво. Освен това, ако на писмения изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от тях.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

2

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Времето за провеждане на изпита е 4 часа.