Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проведе се първият университетски симпозиум по социална педагогика в България

   
Проведе се първият университетски симпозиум по социална педагогика в България

Проф. дпн Клавдия Сапунджиева

Във Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет се проведе първият университетски симпозиум по социална педагогика в България, организиран от катедра „Социална педагогика и социално дело“. На симпозиума присъстваха деканът на факултета проф. д-р Димитър Гюров, ръководителят на катедра „Социална педагогика и социално дело“ проф. дпн Клавдия Сапунджиева, както и представители на академичната общност от водещите в това направление университети в цялата страна.

Това е първият университетски симпозиум по социална педагогика в България и е посветен на 30-годишнината от създаването на факултета. Събитието се провежда в рамките на Климентовите дни на СУ „Св. Климент Охридски“, а програмата включва два основни модула по темата „Социалната педагогика – проблеми и перспективи. Професионален статут на социалния педагог“. Симпозиумът има за цел да постави началото на научен дебат, който да бъде продължен и допълнен във времето.

Научният форум е завършващ етап на научно – изследователски проект №87/8.05.2014 г. на тема „Социалната педагогика като наука, университетска специалност, професионална реализация и възможности за кариерно развитие“, финансиран от фонд научни изследвания на СУ “Св. Климент Охридски“.

1

Проф. дпн Клавдия Сапунджиева, ръководител на катедра „Социална педагогика и социално дело“, поздрави всички с „Добре дошли“ и добави, че форумът е едно колективно дело, започнало преди много години. Тя подчерта, че цялата колегия на катедрата е убедена в необходимостта от периодични срещи и обсъждане на проблемите на социалната педагогика. Проф. Сапунджиева припомни, че подобни симпозиуми се организират още от 1996 г., когато е създадена катедрата „Социална педагогика и социално дело”.

В изказването си проф. Сапунджиева обърна голямо внимание и на промените в учебните планове, по които се подготвят студентите в бакалавърските и магистърските програми на специалност „Социална педагогика”. Тя подчерта, че плановете са иновативни в много отношения. Последният такъв план е с разширена психологическа и социално-антропологическа подготовка и насоченост. Той обхваща повече от сферите на социалната и педагогическата практика, обоснован е с много практически задачи за постигане на съответните умения у студентите. Има и нови дисциплини, които до сега не са присъствали в учебните планове – Религиозно възпитание и църковно-социално дело, Кризисна психологическа интервенция, Предучилищна педагогика и социално включване, Социално-педагогическа работа в училище и други. Проф. Сапунджиева изрази надежда подобреният учебен план да даде своите положителни резултати съвсем скоро.

2

Проф. д-р Димитър Гюров

Проф. Димитър Гюров, декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика, приветства с добре дошли всички и отбеляза, че се радва, че в 30-годишнината на факултета се случва такова голямо научно събитие. Това е основание за гордост, че една годишнина и една академична общност организират форум, на който ще бъдат представени различни проучвания, каза проф. Гюров и добави: „В съвременното развитие на обществото, в съвременното развитие на академичния живот, тези академични форуми имат огромно значение, не само, защото можем да установим директни контакти, а можем да обменяме идеи, актуални, значими и перспективни”. Проф. Гюров пожела успешна и ползотворна работа на симпозиума.

3

Доц. д-р Данка Щерева

Доц. д-р Данка Щерева поздрави всички от името на катедра „Музика”. Тя пожела спорна и ползотворна дискусия и поднесе цветя от името на випуск 2008 г. с благодарност към целия сплотен екип на катедра „Социална педагогика” за тяхната всеотдайност и стабилна професионална подготовка.

След официалното откриване на форума участниците започнаха работа в отделните модули. В първия модул преподавателите и докторантите от катедра „Социална педагогика и социално дело“ започнаха дискусия по актуални теоретични и практически проблеми на социалната педагогика. Във втория модул бяха представени гледните точки на представителите на всички университети в страната, в които има обучение по социална педагогика.

4