Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проучване за състоянието и потенциала на круизния туризъм в българския участък на река Дунав

   
Проучване за състоянието и потенциала на круизния туризъм в българския участък на река Дунав

Катедра „География на туризма“ на СУ „Св.Климент Охридски“ ще участва в реализацията на проект за проучване на круизния туризъм в българското поречие на р. Дунав. То ще се осъществи под ръководството на проф. Васил Маринов и доц. Мариана Асенова и в него ще се включат студенти от бакалавърската и магистърската програма по туризъм на катедрата.

Проучването ще се осъществи съвместно с Министерство на икономиката и енергетиката и е възложено от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ), като част от проекта „Насърчаване на икономиката и заетостта“, стартирал през 2013 г. Основната цел на проекта е да стимулира развитието на туризма по поречието на р. Дунав като окаже техническа и експертна помощ за администрациите (национални и местни) и организациите, ангажирани с туристическото планиране и управление.

Изследването ще бъде проведено в периода юни-ноември 2014 г. Първата фаза ще се проведе от 16 до 22 юни като част от учебната практика на студенти по туризъм. Обект на изследване ще бъдат 4-те основни речни пристанища – Видин, Свищов, Русе и Силистра, в които акостират круизни кораби.

Проучването ще генерира количествена и качествена информация за круизния туризъм по българския участък на р. Дунав, която да позволи реална и обективна оценка за степента на неговото развитие и ефективност. Ще бъдат изследвани туристическите потоци по отношение на характеристиките на престоя и поведението на туристите в рамките на страната - продължителност на престоя, ползвани услуги, оценка за предоставяните услуги, интерес към предлагане на индикативни нови услуги и т.н. Едновременно с това се планира да бъде проучено и мнението на ангажираните с круизния туризъм администрации, организации и фирми (туроператори), за да се идентифицират ключови проблеми и да се разкрие потенциала за развитие на този туристически продукт.

Паралелно ще бъде набрана информация за пилотно тестване в Дунавския регион на Европейската система от показатели за устойчиво развитие на туризма (ETIS) – иновативен инструмент на Европейската комисия в подкрепа на устойчивото управление на туристическите дестинации, която включва данни за посетителите, местното население, предприемачите в туризма и управлението на туристическите дестинации.

Окончателните резултати ще бъдат предоставени на всички заинтересовани институции и биха могли да бъдат използвани както при подготовката на различни стратегически документи и проекти, така и в подкрепа на конкретни териториално-устройствени, бизнес- и други решения на местно ниво.