Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Процедура за текущ прием на кандидатури за участие в академична мобилност

   
 Процедура за текущ прием на кандидатури за участие в академична мобилност

Проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, BG051PO001-3.3.06-0044 обявява процедура за текущ прием на кандидатури за участие в академична мобилност. Дейността обхваща финансиране на изследователски визити, участия в научни конференции и летни докторантски школи в чужбина.

Финансирането се предоставя от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за безвъзмездна помощ 3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Конкурсът е отворен за всички докторанти, одобрени за стипендия по проекта, като участието в една от формите на академична мобилност трябва да се осъществи най-късно до 31 август 2014 г.

За повече информация относно процедурата може да посетите уеб страницата на проекта: http://phdsu.wordpress.com/