Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Премиера на изданието „Литература… Наука… Библиография“. Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева“

   
Премиера на изданието „Литература… Наука… Библиография“. Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева“

В Конферентната зала на Софийския университет официално бе представено изданието „Литература… Наука… Библиография“. Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева.

Доц. д-р Янева е един от водещите специалисти в областта на Библиотечно-информационните науки, преподавател и ръководител на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, основател и пръв председател на професионалната организация на библиотечните специалисти в България (днешната Българска библиотечно-информационна асоциация). Името ѝ се свързва с утвърждаването на модерното библиотечно образование в България, с инициирането и реализирането на множество научни прояви, с участието в разнообразни проекти, с многобройни публикации по проблемите на съвременната библиографска проблематика, с обучението на поколения библиотечни специалисти.

2kn

За да отбележи всички тези заслуги и дейности на доц. Татяна Янакиева катедрата по „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ подготви и реализира успешно юбилеен сборник. Така още веднъж бе затвърдена една вече установена традиция, да се отбелязват с книжни издания важни моменти и личности, свързани с развитието и дейността на университетската специалност. В юбилейния сборник са събрани публикации от 22-ма водещи български специалисти в областите библиотекознание, библиография, книгознание, научна информация, архивистика, музеезнание, което превръща изданието в ценен информационен ресурс за учени, практици, студенти.

Изданието се отличава с прекрасното си оформление и полиграфическо изпълнение, дело на екипа на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

3kn