Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Първо класиране по проект на ФКНФ

   
Първо класиране по проект на ФКНФ

Приключи първият етап на класиране за бенефициентите по Проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Резултати от класирането тук.

 

На 13.01.2014 г. (16.00, 176 аудитория, Ректорат) ще се проведе среща на ръководния екип на проекта с приетите на първо класиране бенефициенти.

Второто класиране за незаетите места ще се проведе през месец февруари както следва:

* 3 места за група А - преподаватели по чужд език
* 7 места за група Б - преподаватели на чужд език

Информация за необходимите документи може да бъде намерена в секцията Бенефициенти.

За въпроси и информация - Контакти.