Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Научна конференция по повод 100-годишнината на Върховния административен съд

   
Научна конференция по повод 100-годишнината на Върховния административен съд

проф. Сашо Пенов

В Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе научна конференция по повод 100-годишнината на Върховния административен съд. Организатори на събитието са научната общност - Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и ръководството на Върховния административен съд.

Повече от 30 доклада и научни съобщения на професори и студенти бяха представени в рамките на инициативата на Юридическия факултет на СУ и на председателя на Върховния административен съд Георги Колев. В конференцията бяха представени и правните факултети на университетите от цяла България.

Основен акцент на конференцията бяха най-новите предизвикателства пред административното правораздаване, съдебния контрол, надзора и административното сътрудничество и възможностите за гарантирането на обществения ред според практиката на Върховния административен съд.

1

Председателят на ВАС Георги Колев

Събитието бе открито от декана на Юридическия факултет на СУ проф. Сашо Пенов, който заяви: „Празникът на административните съдии е повод да се отбележи, че административното правораздаване е израз на правозащитната функция на правовата държава. То защитава законността и гарантира законосъобразността на управлението. Сегашният чл. 120 от Конституцията предоставя на гражданите ефективно средство за защита на техните основни права пред административните съдилища”.

Проф. Пенов отбеляза, че през 1888 г. при учредяването на Върховния съд той е с три отделения – наказателно, гражданско и административно. Твърди се, че идеята за цялостно и пълно административно правосъдие възниква през 1905 г. при провеждането на 8-мия събор на българските юристи. Тя се приписва на преподавателя по „Държавно и административно право“ в СУ проф. Стефан Киров.

„Понякога се говори, че сегашните преподаватели и съдии не са като тези от миналото. Смятам обаче, че това не е така, защото всяко поколение юристи носи в себе си традициите на предходното и оставя след себе си своите следи”, каза проф. Пенов и допълни, че сегашното поколение магистрати и преподаватели имат предизвикателството да прилагат правото на Европейския съюз. За да стане човек юрист, първо се образова по право, а за да се развие като юрист, е необходима практиката на съда, каза още той.

2

проф. Антонио Де Бухан

Председателят на ВАС Георги Колев поздрави участниците, сред които имаше върховни и конституционни съдии, преподаватели и студенти по право. Той отбеляза: „Административното правосъдие продължава да се развива, като познанието и възможността съдебната практика на ВАС все по-често да бъде коректив за работата на администрацията, ще се отчита от все повече практикуващи юристи и държавници.”

Събитието продължи проф. Антонио Де Бухан – академик на Кралската академия и в Академията на Галиция по право и правораздаване, който изнесе своя доклад на тема „Арбитражът и административното правораздаване на римската правна система”.

Докладите на участниците предизвикаха интересни дискусии свързани с възможното развитие по т.н. „преюдициални” запитвания, по законосъобразността на актовете за установяване на данъчни задължения и по управлението на средствата от структурните фондове.

В рамките на Конференцията и по повод годишнината на ВАС, бе съобщено, че Юридическият факултет, катедрата по Административноправни науки и адвокат Ивайло Дерменджиев учредяват две стипендии. За текуща издръжка на студент в неравностойно положение с отличен успех от изпитите по Административно право и процес и отделно – еднократна стипендия за най-добро есе по проблемите на административното правораздаване.

3

Конференцията е първото от събитията по отбелязването на 100-годишнината на Върховния административен съд, а материалите ще бъдат издадени в юбилеен сборник.

Следващото събитие от календара на честванията ще в деня на подписването на Указъ № 18 от 1913 година за назначаване на I–вия председател на Върховния административен съд.

4