Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Национална студентска конференция „Висшето образование, студентството в България и тяхната роля в обществото”

   
Национална студентска конференция „Висшето образование, студентството в България и тяхната роля в обществото”

Даниел Стоев

Започна Националната студентска конференция на тема „Висшето образование, студентството в България и тяхната роля в обществото”. Събитието се организира по случай 125-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

На конференцията присъстват представители на всички студентски съвети на висшите училища в България, с които ще бъдат обсъдени най-наболелите проблеми пред студентската общност в страната - финансирането на висшето образование, начините на обучение вътре във висшите училища, професионалната реализация, гражданската култура на студентите днес и др. Целта е в процеса на работа студентските и младежките представители да постигнат съгласие върху общи насоки и мерки за промени в сферата на образователното законодателство и политика.

1

 

Официално откриване започна с приветствено слово на Даниел Стоев, председател на Студентския съвет при СУ „Св. Климент Охридски”. Той отбеляза, че събитието е „Една от най-решителните инициативи да се утвърди традиция не просто на един диалог, а на дебат, който липсва в момента между студентските съвети”. Даниел Стоев акцентира върху необходимостта от постоянна връзка между отделните студентски съвети във всяко висше училище, които да проявяват интезивно желание да комуникират помежду си. Той изказа своята благодарност към членовете на Студентски съвет, които са помогнали за организацията и провеждането на тридневния студентски форум. Всички дни на конференцията ще протекат с представяне на доклади на участници, следвани от свободна дискусия.

2

„Ректорското ръководство на СУ, предполагам не само на СУ, а и на другите университети, изключително много държи на връзките със Студентските съвети. Особено в един такъв голям университет като нашия ние нямаме друг изход, това е представителна демокрация. Няма как да се свързваме със студентите освен, чрез законово избраните техни представители. Затова за нас е изключително важно студентските съвети да бъдат активни, не да слушат това което им казват ректорите, а да подемат инициативи, да изразяват несъгласия, там където има място за несъгласия и по възможност да организират студентите”, каза ректорът на СУ проф. Иван Илчев.

„Заедно с това ректорските ръководства, предполагам и на другите университети, а на нашия университет на всяка цена, винаги е поддържал връзки и със студентските неформални групи. Както в момента поддържаме връзки със студентите, които са в 272-ра аудитория и в другите две аудитории на Университета. Самият факт, че в един и същи ден се случват две съвсем различни по смисъл, организация и насоченост събития говори, че студентството има да мине още дълъг път, докато осъзнае какви са интересите му и каква е силата му”, допълни още проф. Илчев и пожела на студентите успех на конференцията и диалог с колегите им в 272-ра аудитория на Ректората.

Националната студентска конференция ще продължи и на 26-и и 27-и октомври 2013 г.

3