Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Набиране на кандидати за участие в проект

   
Набиране на кандидати за участие в проект

Продължава набирането на кандидати за участие в проект BG051PO001- 3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ръководител на проекта - Проф. дфн Петя Янева - ФКНФ

Прием на документи - Антоанета Янкова тел. 0887 100 539