Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / На 23 февруари започва кандидатстудентската кампания 2015/2016 година

   
На 23 февруари започва кандидатстудентската кампания 2015/2016 година

На пресконференция днес заместник-ректорът на СУ по учебната дейност доц. д-р Милена Стефанова и началникът на отдел „Образователни дейности” г-жа Албена Григорова представиха предстоящата кандидатстудентска кампания на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за учебната 2015/2016 година.

„Нашият коледен подарък за студентите е информация за това какви специалности могат да избират при нас, какви конкурсни изпити на кои дати ще проведем и оценките от кои държавни зрелостни изпити за кои специалности признаваме”, каза в началото доц. Стефанова.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 23 февруари 2015 г. Крайният срок е 13 март 2015 г. за първата кандидатстудентска сесия и 22 май 2015 г. – за втората кандидатстудентска сесия.

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 22 март - 26 април, а втората - в съботно-неделните дни от 31 май до 28 юни.

Кандидат-студентите отново имат възможност да подадат документи онлайн, на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната. Доц. Стефанова призова кандидатите да се възползват от възможностите за заплащане на таксите и подаване на документи онлайн, за да спестят време и средства.

1

Албена Григорова и доц. Милена Стефанова

Албена Григорова представи сроковете за класирането, като отбеляза, че документите отново ще се приемат онлайн, а записите ще бъдат валидирани от 22 юни до 4 юли. „Датите са същите, защото изчакваме всички дипломи за средно образование да бъдат получени и спокойно да могат да се комплектоват документите”, отбеляза тя.

Етапи на класиране

  • 14 юли 2015 г. - първи етап на класирането.
  • от 15 юли до 17 юли 2015 г. включително - записване или потвърждаване от първия етап на класирането на новоприети студенти;
  • 21 юли 2015 г. - втори етап на класирането. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти;
  • от 22 до 24 юли 2015 г. вкл. - потвърждаване или записване на класиралите се от втория етап кандидати;
  • 28 юли 2015 г. - трети етап на класирането. Резултатите от това класиране са окончателни.
  • от 29 до 31 юли 2015 г. вкл. - записване.

По отношение на балообразуването няма различия от предходната година. Само в Историческия факултет към матурите, които се използват като резултат от кандидатстудентски изпит се добавя и матурата по Български език и литература с коефициент 3.

Доц. Стефанова заяви, че не се притеснява от това, че оценките от матурите за някои от специалностите са с коефициент, равен на кандидатстудентските изпити, защото така се дават повече шансове на младите хора да успеят. Освен това сред кандидат-студентите има и такива, които са завършили средното си образование преди 2008 г. и нямат оценки от ДЗИ, които да бъдат признати за изпити. Притеснение буди по-скоро фактът, че хората, които вече са завършили висшето си образование по държавна поръчка, не могат да учат друга специалност дори и срещу заплащане в държавен университет. Доц. Стефанова изрази надежда, че този проблем ще бъде решен окончателно, вместо всяка година да се взема решение за отделни специалности, и хората, които искат да променят професията си и да учат специалности, които се предлагат само в държавни университети, ще получат тази възможност.

За втора поредна година в Стопанския факултет на СУ се приемат международно признати сертификати за владеене на английски, френски и немски език като условие за кандидатстване. Това спестява на студентите усилията и стреса от явяване на матури и изпити по чужд език. В тези специалности има много гост-лектори от чуждестранни университети и добрата езикова подготовка по френски, немски или английски език е задължителна.

Седем от общо 103 специалности не използват оценките от матурите вместо изпит: това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“, както и специалност „Международни отношения“ и трите специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“.

Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

Таксата за участие в класирането също е 30 лв.

Повече информация можете да намерите тук .