Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Международна конференция "Приобщаващо образование – образованието на 21 век"

   
Международна конференция "Приобщаващо образование – образованието на 21 век"

На 13 декември в Аулата на Софийския университет се проведе международна конференция по приобщаващо образование. Тя беше открита от заместник-мининистъра на образованието и науката Ваня Кастрева и от председателя на Комисията по образованието и науката в Народното събрание Милена Дамянова. Конференцията бе организирана от Центъра за приобщаващо образование в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“ като част от програмата "Едно училище за всички".

Над 250 учители, директори и специалисти от цялата страна обсъдиха образователните политики и практическите измерения на приобщаващото образование. На конференцията по актуални въпроси говориха и водещи специалисти от чужбина. Образователните политики днес в България е важно да отговорят на въпроса „Как може училището да бъде едно за всички деца или как се постига приобщаващото образование?“. От това имат нужда практиците – учители, директори, педагози, психолози, които работят с децата със специални образователни потребности. В рамките на конференцията „Приобщаващо образование – образованието на 21 век“, те заявиха своята готовност да работят за ефективен модел за приобщаващо училище, който да бъде от полза на учителите, родителите и цялата общност и най-вече да се вслуша в децата.

„Ние работим с училището, а не в училището. Стремим се да бъдем партньори с учителите и директорите, за да им дадем необходимата подкрепа и сами да постигнат промяната, която искат. Опитът ни показва, че когато един учител е подкрепен, той самият е подкрепящ. Когато има знанията и уменията да отговори на различните нужди в час и разполага с чувствителността да проследи резултатите от начина си на преподаване, той е уверен, че помага на всички деца да постигат напредък.“, каза пред аудиторията Ива Бонева, изпълнителен директор на Центъра за приобщаващо образование.

Резултатите от национално представително проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на ЦПО сочат, че училището е основният източник на подкрепа за родителите на деца със специални образователни потребности. 64% от тези родители разчитат на учителя на детето и работата на ресурсния учител. 93% от родителите на деца със СОП имат доверие на учителите (63% напълно имат доверие, 30% - донякъде). 43% от родителите на деца със специални образователни потребности общуват всяка седмица с учителите.

За активно включване на всички заинтересовани страни в обсъждането на Закона за училищното и предучилищното образование апелира и заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева. Нуждата от реформи в образователната система потвърди и Милена Дамянова. Тя подчерта желанието си за промени в закона, тъй като от забавянето и отлагането потърпевши са единствено децата.

Във видеообръщение проф. Дъглас Чийни от Вашингтонския университет, Сиатъл, щата Вашингтон, САЩ, сподели пред аудиторията впечатления от посещението си на петте училища в България, партньори на ЦПО в програмата „Едно училище за всички“. Проф. Чийни има повече от 40 години опит в сферата на приобщаващото образование и е един от водещите американски специалисти в областта на емоционалните и поведенчески проблеми. Той представи опита си от приобщаващите практики в САЩ и обърна внимание на значението на различните стилове на учене и преподаването в малки групи, значението на въвличането на родителите в училища, както и изграждането на силни лидерски екипи в училище.

1

Д-р Джон Рейвънскрофт

Д-р Джон Рейвънскрофт, заместник-декан на Moray House School of Education, председател и директор на Шотландския сензорен център на Университета в Единбург, разказа за концепцията „детето в центъра“ и фокусира вниманието на аудиторията върху това как чрез сътрудничество и работа в екип е възможно да се адресират нуждите на децата от допълнителна подкрепа. Той представи примери за подходи за обмяна на добри практики, които се прилагат в Шотландия и сподели шотландския опит за развитие на потенциала на всяко дете и постави въпроса от какъв тип образование ще имат нужда нашите деца в бъдеще.

Осигуряването на постоянна подкрепа за учителите , които работят с деца със СОП, разгледа д-р Джералдин Сканлън, психолог от Дъблинския университет. Тя акцентира върху факта, че приобщаващото образование е трансформация, защото изисква развиване и преструктуриране на училището и учебния процес. Д-р Сканлън сподели своя опит, свързан с ефективното въвеждане на философията на приемането на всички деца, независимо от вида допълнителна подкрепа, от която се нуждаят в училище.

Проф. Силвия Николаева от катедрата „Социална работа“ във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ припомни българските традиции в сферата на социалната интеграция и приобщаване чрез образование.

Всички презентации от конференцията могат да бъдат разгледани на виртуалния център за приобщаващо образование www.priobshti.se.

2

Д-р Джералдин Сканлън

Центърът за приобщаващо образование взаимодейства с училищата-партньори по проекта, за да създаде български модел за изграждане на приобщаващо училище, който в последствие да помогне на повече училища.

По време на международната конференция "Приобщаващо образование – образованието на 21 век" се оформиха различни тематични групи, в които бяха разисквани въпросите за закрила и безопасност на най-уязвимите деца в училищата, работата на училищните екипи и управлението на класната стая, споделяне на опит при работа с родителите и с децата и други важни въпроси.