Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Лятна школа "Информатика, граматика, лексикография"

   
Лятна школа "Информатика, граматика, лексикография"

Проф. Тотоманова

В Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна провеждането на лятна школа "Информатика, граматика, лексикография". Тя е предназначена за докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, както и за всички, които се интересуват от приложението на информационните и комуникационни технологии в медиевистиката и палеославистиката.

 

Събитието бе открито от проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, ръководител на катедра „Кирилометодиевистика“ към Славянския факултет на Софийския университет. Тя поздрави учените от България, Унгария и Сърбия, както и всички присъстващи в Зала 1 на Софийския университет.

„Това е проект, продължаващ предишен докторантски проект, който се казваше „Интерактивни и компютърни средства за исторически езиковедски изследвания“ – поясни проф. Тотоманова. Тя разказа, че тогава е бил направен набор от електронни инструменти, за да се обработват средновековни български текстове. Това са шрифтове, корпуси текстове, и различни софтуери за търсене на думи.

2-b

„Сега този проект го продължаваме, като целта ни е да поставим началото на изработването на един исторически речник на българския език, електронно базиран. Напълно обработваме думите лексикографски и покрай това ни се наложи да обработваме различни други неща. Хората, които са ръководители на докторантите и ръководители на проекта, работят по научни задачи, свързани със софтуера, подбора на лексиката, която обработваме и т.н. Засега обработваме християнската терминология в исторически аспект. Историческият речник означава – намираме думата от времето на първата й поява в писмени паметници и се опитваме да проследим как се развива значението й и употребата й до наши дни“.

Проф. Тотоманова каза още, че корпусът, с който работят, съдържа вече над сто текста средновековни български паметници от X до XVIII век включително, като една от последните е историята на Паисий Хилендарски.

По време на лятната школа лектори ще бъдат изтъкнати учени от страната и чужбина. Школата ще продължи до 3 август.

3-b