Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Кандидатстудентски изпити по италиански език и по философия и социални науки

   
Кандидатстудентски изпити по италиански език и по философия и социални науки

Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2014/2015 г. продължава с изпити по италиански език и по философия и социални науки.

В 14 часа в зала 41 Полина Петкова от Пловдив изтегли изпитен вариант № 1 по италиански език. Кандидат-студентите, подали заявление за участие в изпита са 23.

Конкурсният изпит по италиански език се състои от диктовка, преразказ на прочетен текст, превод от италиански на български език и езиков тест. Общата продължителност на изпита е 4 часа.

1

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Културология; Политология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Италианска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

В 14.00 започна и изпитът по философия и социални науки. Кандидат-студентите, които са заявили участие за изпита, са 111.

3-f

Лена Кавасян от София изтегли вариант 1 на теста. Кандидатите ще избират между две теми за есе:

Човекът не е нищо друго освен това, което се направи.“

Жан-Пол Сартр, „Екзистенциализмът е хуманизъм“

и

„Откриваме или създаваме научните закони?“

Доц. Анна Бешкова, председател на изпитната комисия, пожела на кандидатите успех, да пишат спокойно и да се видят наесен като колеги.

Изпитът по философия и социални науки е писмен, в две части с обща продължителност 4 часа. Първата част е писмена работа (есе) по избор на една от две възможности: есе по зададен философски фрагмент или есе по зададен проблем. Втората част се състои от решаване на тест от двадесет и пет задачи (получават се след третия час на изпита).

С успешно издържан изпит по философия и социални науки кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на СУ: Философия; Социология; Културология, Библиотечно-информационни науки; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия.

1-f