Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Кандидат-студенти от ромски произход посетиха Софийския университет

   
Кандидат-студенти от ромски произход посетиха Софийския университет

Група кандидат-студенти от ромски произход, подпомагани от Младежка фондация „Арете“, посетиха Софийския университет "Св. Климент Охридски". Посещението бе организирано от доц. д-р Янка Тоцева, програмен ръководител на програма „Образователен и информационен център”, в рамките на проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите", финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Екипът на Младежка фондация "Арете" цели да постигне по-пълна информираност относно различните аспекти на продължаващото образование, подкрепа на младежи от ромски произход по пътя на тяхното академично развитие и по-висока мотивация за образователна и професионална реализация.

1

По време на посещението си в Софийския университет бъдещите студенти имаха възможността да се срещнат с университетски преподаватели и да попият от академичната атмосфера на най-авторитетното и престижно висше училище в България.

2

Те разговаряха с началника на отдел „Образователни дейности” г-жа Албена Григорова, която ги запозна с условията и реда за кандидатстване в Софийския университет. Г-жа Григорова представи подробно факултетите и специалностите, в които младежите могат да кандидатстват.

3

Кандидат-студентите разгледаха Музея по палеонтология и исторична геология и Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към Геолого-географския факултет. Заместник-деканът на ГГФ доц. д-р Филип Мачев по изключително увлекателен начин запозна младежите с тайните на геоложката наука и възможностите за развитие, които тя предоставя пред тях. Заедно с г-жа Анка Русинова, сътрудник в музея, им показаха някои от най-интересните експонати в музея.

4

Кандидат-студентите посетиха и сърцето на Софийския университет – Аула Магна – залата за тържествени академични събрания и церемонии.

5

В края на посещението си младежите разгледаха Университетска библиотека, първата университетска и научна библиотека в България, където имаха възможност да видят различните читални, хранилища, каталози и да се докоснат до някои от съхраняваните там редки и ценни печатни издания.

6