Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IX-та Световна конференция на Институтите „Конфуций“

   
IX-та Световна конференция на Институтите „Конфуций“

На 7-8 декември 2014 г. в гр. Сямън се проведе Деветата световна конференция на Институтите „Конфуций“, посветена на 10-годишния юбилей от основаването им като световна мрежа от китайски образователни и културни институти. В конференцията участваха ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дин. Иван Илчев и директорите на Института „Конфуций“ към СУ от българска и китайска страна - гл. ас. Антония Цанкова и проф. Гъ Джъцян.

Форумът беше открит от г-жа Лиу Йендун, вицепремиер на Китай и председател на Управителния съвет на Институт „Конфуций“, в присъствието на над 2000 представители на висши училища и Институти „Конфуций“, образователни институции, дипломатически представителства и други организации от общо 126 страни в света.

В рамките на конференцията беше направен преглед на развитието на Институтите „Конфуций“ през периода на първите десет години, през които вече са създадени 475 Института и 851 класни стаи „Конфуций“ в 126 страни в света.

Институт „Конфуций“ в София беше отличен в края на 2013 г. като един от първите 14 Модели Институт „Конфуций“ и в сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Съвета на международно разпространение на китайския език (Ханбан) започна изграждането нов и модерен Център „Конфуций“, който ще бъде представителен институт за Централна и Източна Европа.

В рамките на конференцията проф. Иван Илчев участва в Ректорския форум като председател на Секция „Критерии за оценяване на Модел Институт „Конфуций“, в която представи доклад на тема „Модел Институт „Конфуций“ в София – стандарти и перспективи“.

1

По време на форума ректорът на Софийския университет проведе среща със зам.-министъра на образованието на Китай проф. Хао Пин по въпроси, свързани с председателството на СУ на Консорциума на висшите училища от Китай и страните от Централна и Източна Европа. Проф. И. Илчев предложи Първата среща на Консорциума, учреден от общо 28 висши училища от Китай и ЦИЕ през септември 2014 г. в гр. Тиендзин, да бъде проведена в СУ „Св. Климент Охридски“.

Проф. Иван Илчев се срещна и с генералния директор на Съвета за международно разпространение на китайския език (Ханбан) г-жа Сю Лин, на която бяха обсъдени идеи за бъдещи проекти и развитие на Модел ИК в София. Проф. Илчев предложи официалното откриване на новия Център „Конфуций“ да бъде свързано с провеждането на Първата среща на Консорциума на университети от Китай и страните от Централна и Източна Европа. Г-жа Сю Лин предложи Модел Институт „Конфуций“ в София да се превърне в център за провеждане на регионалната конференция на институтите за Европа, както и в център за тренинг и обучение на директори на Институт „Конфуций“, за семинари и обучение по организиране на културни събития и на други международни прояви.

2

В Сямън се проведе и среща на Институтите „Конфуций“ – партньори на Пекинския университет за чужди езици, който заема първо място в Китай по брой на ИК – общо 21, сред които е и Институт Конфуций в София.

3

По време на конференцията ректорът на СУ проведе срещи с ректора на Пекинския университет за чужди езици проф. Пън Лун и зам.-ректора проф. Йен Гуохуа. Проф. И. Илчев беше специален гост и произнесе приветствено слово на церемонията по откриване на Института по глобална история към ПУЧЕ с директор проф. Ли Сюетао.

4

На среща с декана на факултета по Европейски езици и култури бяха обсъдени възможностите и набелязани конкретни инициативи за сътрудничество с Факултета по класически и нови филологии и Историческия факултет на СУ, като организиране на общи конференции, сътрудничество и обмен по бакалавърски и магистърски програми с взаимно признаване на дипломите.

5

По предложение на зам.-министъра на образованието на Китай проф. Хао Пин беше организирана среща в Министерство на образованието в Пекин, на която присъстваха директорът на Дирекция „Международно сътрудничество и обмен“ Цън Дзиендзюн, директорът на Отдел „Европа“ към Дирекция „Международно сътрудничество и обмен“ Ян Сяочун, директорът на Китайската образователна асоциация за международен обмен Ю Йоугън и др. Проф. И. Илчев предложи предстоящата среща на Консорциума през 2015 г. да бъде проведена в СУ „Св. Климент Охридски“. Китайската страна представи плановете на МО – Китай срещата на Консорциума на висшите учебни заведения от Китай и страните на ЦИЕ да бъде проведена паралелно с Диалога по образователни политики между Министерствата на образованието на Китай и ЦИЕ. На срещата беше предварително уточнено, че провеждането на двата форума ще бъде обявено за втората половина на септември 2015 г. и ще бъде организирано съвместно от СУ и МОН, с предложение от страна на проф. И. Илчев двата международни форума да бъдат повод за официалното откриване на реновирания Център „Конфуций“ и да се проведат в новоизградената представителна база.