Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. Георги Бижков.

Проф. д-р Георги Бижков е роден през 1940 г. в с. Драгановци, общ. Габрово. Завършва гимназия в гр. Севлиево и специалност Педагогика в СУ "Св. Климент Охридски". Защитава докторат в Берлин през 1970 г. Утвърждава се като водещ университетски учен в областта на методологията и методиката на педагогическите изследвания, педагогическата диагностика, сравнителното образование и социалната педагогика. Специализира в Кьолн, Виена, Москва и др. Член е на Руската академия на образованието и председател на Постоянната комисия по педагогически науки към НАОА (2003-2012). Носител е на множeство академични и обществени награди, сред които е и Почетният знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Последните десетилетия от академичната си кариера проф. Георги Бижков посвети на ФНПП, на който беше декан в продължение на десет години (1993-2003). Той реализира управленски модел на педагогически факултет, подготвящ специалисти за широк спектър от професии в образованието, изкуствата и социалната сфера и е първият председател на Съвета на деканите като помощен орган на ръководството на СУ.

В качеството си на декан беше инициатор и ръководител на първата Катедра по социална педагогика и социално дело в университета и в България. По негова дълбока убеденост и с активното му участие като зам.-министър на образованието и науката бяха създадени и утвърдени интегративните специалности Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език. Той инициира и подготовката на учители в областта на изобразителното изкуство и музиката в рамките на Софийския университет, допринесе за самостоятелното утвърждаване на Логопедията и за развитието на Специалната педагогика като университетски специалности с голямо бъдеще.

Целият живот на проф. д-р Георги Бижков беше посветен на педагогиката, университетското управление и развитие у нас, на образованието и работата за формиране на грамотно и културно младо поколение.

Проф. д-р Георги Бижков беше наш колега, приятел и учител.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Опелото ще се състои на 10.01.2014 г. от 15,00 часа в църквата „Покров Богородичен“ /Руски паметник, зад хотел „Родина“/.