Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. д.пс.н. Хайгануш Силгиджиян.

Опелото ще се състои на 11 януари 2015 г. от 14.30 часа в храма "Света София".

Проф. Хайгануш Силгиджян е родена на 24 февруари 1941 г. в гр. Лом. Нейната професионална кариера протича в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където е преподавател от 1963 г. Автор е на монографиите „Личността на юношата”, „Самосъзнание, автономия, жизнени цели”, „Аз-концепция и психосоциална идентичност”, и съавтор на монографията „Третата възраст”. През 2000 г. проф. Хайгануш Силгиджиян е удостоена с Академична награда на БАН в областта на обществените науки за монографията „Аз-концепция и психосоциална идентичност”.

Проф. Силгиджиян е учен с голям принос за създаването и актуалното развитие на специалност „Психология”. Тя е титуляр на базисни лекционни дисциплини в бакалавърската и магистърските степени на специалността. Ръководител е на дипломанти и докторанти, води курсове в следдипломните програми, участва в експертни комисии и специализирани научни съвети. Проф. Силгиджиян е ръководител на научно-изследователска лаборатория „Междукултурни изследвания на човешкото развитие и психичното здраве” към специалност „Психология”. Под нейното ръководство се реализират мащабни изследователски проекти, актуални и значими за социо-културната практика в България.

Нейната научна и преподавателска дейност, ангажираността й с проблемите на специалността и творческият й потенциал са показателни за пълноценното й участие като преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.

В лицето на проф. Хайгануш Силгиджян българската психология губи оригинален мислител и неуморим изследовател.

Поклон пред паметта й!

 

От Академичната общност на СУ "Св. Климент Охридски"